فروش بیش از ۱۷۰۰۰ میلیارد ریال


فروش شرکت بیمه کوثر در سه ماهه اول سال گذشته با ۱۷ درصد افزایش به ۱۷ هزار و ۳۴۸ میلیارد ریال نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید.

به گفته سایت درک آنلاین، این شرکت در حال حاضر ترکیبی از ۳.۸۰ درصد موضوعات غیرزندگی و ۱۹.۷ درصد رشته های زندگی را دارد.
محسن آصفی گفت: در این مدت هر بخش باربری و مهندسی با رشد ۳۱۱ و ۲۰۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین درصد رشد فروش را در سایر بخش ها داشته است.
وی گفت: شرکت بیمه کوثر در سه ماهه اول سال مالی جاری ضریب زیان ۴۳.۷ درصدی را به ثبت رسانده و مبلغ ۷ هزار و ۵۸۷ میلیارد ریال به شرکت بیمه پرداخت کرده است. غیرزندگی در مناطق ۲.۸۵ درصد و ۱۴.۸ درصد از کل خسارت های بیمه عمر بوده است.
مدیر طرح ها و برنامه های این شرکت در خصوص دستاوردهای بیمه کوثر در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: خوشبختانه در این مقطع زمانی توانستیم موافقت بیمه مرکزی را برای تمدید مجوز بیمه کوثر کسب کنیم. ” همچنین پورتال حیات سرمایه گذاری ویژه این شرکت که یکی از پیش نیازهای رشد بیشتر فروش در منطقه می باشد، پس از گذراندن موفقیت آمیز مراحل آزمایشی، سرانجام به بهره برداری کامل رسید.