فروش ۱۲۰۰۰۰ میلیارد ریالی اوراق گواهی سپرده بانک ملت از ۱۰ مرداد ۱۴۰۱


فروش فاز هفتم اوراق گواهی سپرده ثابت سرمایه گذاری ویژه (عام) به نام بانک ملت از روز شنبه مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ آغاز می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرآنلاین، فروش یک میلیون و ۲۰ میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده بانک ملت از روز اول مرداد ماه آغاز شده و تا رسیدن به مبلغ منتشر شده فروخته می شود.

بر اساس این گزارش، گواهی سپرده ثابت سرمایه گذاری ویژه (عادی) به نام بانک ملت دارای سررسید یک ساله از تاریخ صدور و نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد سالانه و ماهانه و سود بازخرید آن می باشد. . نرخ قبل از تاریخ تعیین شده معادل ۱۰ درصد در سال تعیین می شود.