قوانین آرنا و جزئیات حریم خصوصی تئاتر شهر / ممنوعیت حفر چاه در آرنا – تئاتر آنلاین


پس از مدت ها مرزبندی تئاتر شهر، سرانجام این قوانین و مقررات ایمنی ابلاغ و اعلام شد که ساخت هرگونه دکل، سازه سد و حفر چاه در تئاتر شهر ممنوع است.

به گزارش تئاتر آنلاین، بر اساس اطلاعیه کمیته تشکیل شده برای تعیین حریم میراث تاریخی کشور، رئیس این مجموعه معرفی شده است. بر این اساس، مقررات ایمنی زمین به شرح زیر است:

۱- محدوده مشخص شده با خط قرمز ممتد بر روی نقشه به عنوان محوطه تئاتر تاریخی شهر اعلام شده است. هیچ گونه ساخت و ساز در ملک ممنوع بوده و هرگونه عملیات، تجاوز، حریم، تغییر چهره و هرگونه اقدام تخریبی یا آسیب رساندن به بنای تاریخی ممنوع است.

تبصره ۱: محدوده ای که با خطوط و هش های ممتد روی نقشه با رنگ قرمز مشخص شده است (خارج از محوطه تئاتر شهر) محدوده آثار تاریخی خانه مهبد، مهندسین مشاور تجیر و دفتر انوشیربهان دادگر در نظر گرفته می شود. مدارس و هرگونه کار ساختمانی ممنوع و هرگونه کار اجرایی، دخل و تصرف، تفکیک ورزشگاه، تغییر شکل یا بدنه ورزشگاه و هرگونه کار و تخریب اشراف و محوطه و میراث تاریخی ممنوع و قوانین عمومی حریم خصوصی الزامی است.

تبصره ۲: انجام فعالیتهای پژوهشی، احیا، احیا و ساماندهی و غیره برای حفظ، احیاء و ترویج ارزشهای فرهنگی و تاریخی و آثار بزرگان این منطقه. پس از تهیه طرح و تایید نهایی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، انجام هرگونه تغییر در طرح مصوب در طول عملیات اجرایی ممنوع است (طرح احیا و اسکان مجدد براساس اسناد تاریخی باشد). .

۲. حفر چاه و احداث زیرزمین در محوطه ممنوع است.

نکته: در صورت وجود گودال یا زیرزمین در پایه بنای تاریخی، می توان آن را به وضعیت فعلی و اصالت خود بازگرداند.

۳. ضمناً سردرها و مشاغل ساخته شده در محوطه، بدنه و دهانه و فاقد اثر هماهنگی با اصالت معماری و تاریخی و فرهنگی طبق طرح مصوب وزارت بر اساس اسناد تاریخی احیا شوند. میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

۴. انجام کارهای زیربنایی از قبیل توسعه یا احداث تاسیسات برق، آب و فاضلاب، گازرسانی و غیره بدون مشورت و مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است.

۵. ایجاد هرگونه «دکل»، «ساختار» و … که رابطه بصری اثر را با محیط اطراف مخدوش کند ممنوع است.

تبصره: نصب هرگونه دکل مخابراتی در این منطقه ممنوع می باشد.

همچنین بر این اساس قوانین و مقررات حریم تئاتر شهر به شرح زیر است:

۱- محدوده مشخص شده روی نقشه در امتداد خط “یک نقطه آبی” به عنوان شهر تئاتر تعیین و ابلاغ می شود. حداکثر ارتفاع مجاز ساخت و ساز در این منطقه با رعایت سایر ضوابط حریم خصوصی و اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ارتفاع ۱۵.۵ متری از سطح زمین پیاده رو مجاور پناهگاه مجاز است.

تذکر: رعایت ضوابط عمومی حریم خصوصی مصوب سازمان ثبت احوال خارج از مجموعه تئاتر شهر الزامی است.

۲. ساختمان هایی که با رنگ خاکستری روی نقشه مشخص شده اند به عنوان میراث تاریخی و فرهنگی تعیین شده و طبق اطلاعیه دسامبر ۱۹۹۸ باید حفاظت شوند. همچنین هرگونه اقدام اجرایی از قبیل ترمیم و بازسازی بدنه یا ترمیم چهره باید با توجه به اصالت تاریخی و فرهنگی و بر اساس اسناد تاریخی و با مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طراحی شود. .

توجه: دیوارهای واجد شرایط در جاده های انقلاب و ولیعصر فقط برای تعمیرات غیر اساسی مانند مرمت و تغییر شکل و الحاقات مجاز است و طرح مرمت باید به تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برسد.

۳. انجام هرگونه ساخت، نگهداری، گواهی پایان کار ساختمان و کارهای مشابه یا مجوز در زمینه حریم خصوصی بدون کسب مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. با توجه به مجاورت بناهای تاریخی، رعایت نکات امنیتی و فنی در انجام هرگونه عملیات اجرایی ضروری است.

۴- محدوده ای که با نقطه خاکستری مشخص شده است، محدوده عبور آبراه سنگلج محسوب می شود. کلیه کارهای اجرایی اعم از عمران، زیرساخت های شهری، توسعه تاسیسات شهری و ساخت و سازهای مورد حفاری در ۵۰ متری محور باید در فاز احتمالی به تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برسد.

۵. نقشه ها و مصالح معماری تزیین بناها باید با ویژگی های تاریخی-فرهنگی اطراف مطابقت داشته باشد و به تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برسد.

توجه: مصالحی که با جلوه و بافت شیشه، رومی، کامپوزیت و اطراف آن مطابقت نداشته باشد در نمای ساختمان ممنوع می باشد.