قیمت خودرو ایران خودرو امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ + جدول


قیمت خودرو ایران خودرو

خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

آریسون ون ۰ ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ سمند ال ایکس ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۱۵۸, ۱۲۰,۰۰۰ ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 دوگانه سوز ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX ۰ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ساموند سورن ELX توربو ۰ ۰ دانا (نوع ۱) ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس ساده ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس توربو دنده – ۶ دنده ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس اتوماتیک توربو ۳۹۸,۲۲۹,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ پژو GLX 405 ۰ ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ پژو GLX 405 دوگانه سوز ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو SLX 405 ۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پارس پژو ۰ ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس دوگانه سوز ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس LX ۰ ۰ پژو پارس اتوماتیک ۰ ۰ پژو ۲۰۷ دنده ای ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۰ ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ صندوق دار پژو ۲۰۷ ۰ ۰ پژو ۲۰۷ پانوراما ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۰ ۰ صندوق دار پژو ۲۰۶ ۰ ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۳۰۱ ۰ ۰ پژو ۲۰۰۸ ۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۵۰۸ ۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رانا ال ایکس ۰ ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ دانگ فنگ H30 ۰ ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ دانگ فنگ S30 ۰ ۰ رنو تندر پیکاپ ۰ ۰ رنو مناقصه E2 ۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رنو تندر پلاس دنده ۰ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رنو تندر پلاس اتوماتیک ۰ ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ Hyma S5 Turbo (S5) ۰ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ Hyma S7 Turbo (S7) ۰ ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پیکاپ بنزینی فوتون دو کابین ۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ وانت فوتون دیزل دو کابین ۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۰۰ ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ رنو کپچر ۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتوماتیک ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رانا پلاس ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ Hyma S7 Turbo Plus (S7) ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ستاره آجدار ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ لاستیک اتوماتیک ۴۱۵,۷۸۶,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پانوراما رانا پلاس ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ Hyma S5 Turbo (S5) 6 سرعته اتوماتیک ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ ۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰