قیمت پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار، بلافاصله دسترس در بازار طلای پایتخت + جدول قیمت


بلافاصله ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ قیمت هر بیت پول نقد تمام بهار آزادی قالب جدید ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۳ تومان تخفیف تبدیل می شود.

به گزارش پایگاه خبری شرکت ها بانکداری الکترونیک، قیمت هر بیت پول نقد تمام بهار قالب جدید بلافاصله ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ به ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی قالب قدیم ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۰ هزار تومان رسید. قیمت نیم پول نقد ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۰ هزار تومان، ربع پول نقد ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد خوب گرمی ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار تومان.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۱۹۴۷ دلار (۱۹۴۷ دلار) رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۳ تومان تخفیف تبدیل می شود.

قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد دسترس در بازار
طبقه بندی عنوان قیمت (SAR)
طلای ۱۸ عیار ۱۲,۹۳۹,۱۳۵۴
پول نقد ورودی برای خرده فروشی ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰
کالا پول نقد بهار آزادی خوب ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
هش نیم پول نقد ۷۲,۸۰۰,۰۰۰
ربع پول نقد هش ۴۱,۷۰۰,۰۰۰
کالا جدید پول نقد تک ۲۵,۰.۰۰۰۴
وزن طلا ۵۵,۰.۰۰۰۴
مردمان طلا ۱,۹۴۷

لینک مختصرلینک کپی شد!