قیمت پژو۲۰۷ به ۵۳۰ میلیون تومان رسید/ فینال قیمت دنا، تیبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوییک


بر ایده پیشنهادات در این زمان (۹ فروردین ۱۴۰۱) قیمت طیف گسترده ای از خودرو دسترس در بازار آزاد نسبت به فینال پیشنهادات روز قبل منع شده است.

پژو ۴۰۵ GLX ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰
پژو پارس (آسان) ۱۴۰۰ ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (آسان) ۱۴۰۰ ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (آسان) ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ سدان v8 (1400 .) ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ خودکار (۱۴۰۰) ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ داروها ای (رینگ استیل) ۱۴۰۰ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰
یک جوان ۹۰ ه ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس خودکار ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰
رانا پلاس (۱۴۰۰) ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰
داینا استاندارد (حلقه استیل) ۱۴۰۰ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰
داینا پلاس توربو داروها ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰
هایما S7 توربو ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱ ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰
سینا ۱۴۰۰ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تیبا (حلقه استیل) ۱۴۰۰ ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ (انگشتر آهنی) ۱۴۰۰ ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
Quick Gear 1400 ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اختیاری) ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM X22، از دستگاه ورزشی ممتاز (۱۳۹۹)

۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۲۲۳۲۲۵



ب
۱۲