مجازات ویل اسمیت تصمیم گیری شد/ محرومیت ۱۰ ساله اجتناب کرده اند حضور در مراسم اسکار – تئاتر وب مبتنی بر


هیئت مدیره آکادمی اسکار ساعت شب قبلی گفتن کرد کدام ممکن است ویل اسمیت محکوم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت ۱۰ سال اجازه حضور در مراسم اسکار را نخواهد داشت.

به گزارش ورایتی، هیئت مدیره آکادمی ساعت شب قبلی (بامداد جمعه به وقت بومی) برای انتخاب گیری کسب اطلاعات در مورد رفتار خشونت آمیز ویل اسمیت در مخالفت با شوخی کریس راک در مراسم اسکار تشکیل مونتاژ داد.

سالی اسمیت، طنز نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین فاصله جوایز اسکار، در پایان ویل اسمیت را به همان اندازه ۱۰ سال اجتناب کرده اند حضور فیزیکی هر دو بوتلگ در مراسم اسکار منع کرد.

ویل اسمیت بلافاصله این انتخاب را پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا ای چاپ شده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: “من می خواهم انتخاب آکادمی را می پذیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است احترام می گذارم.”

آکادمی در ادعا ای گفتن کرد: «جوایز اسکار ۹۴ ادای احترامی بود به متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی محله ما کدام ممکن است در یک واحد سال قبلی کار برجسته انجام داده اند؛ همراه خود این جاری، آن لحظات تحمل الشعاع رفتار غیرقابل قبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاردهنده ای قرار گرفت کدام ممکن است ما برای او دیدیم. اسمیت روی صحنه.در چاپ شده خشمگین مراسم.به این رفتار ملاحظه کافی نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشیمان شدیم.این فرصتی بود کدام ممکن است بتوانیم برای مهمانان، تماشاگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار آکادمی در سرتاسر دنیا نمونه قرار دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما شکست خوردیم از برای آن کنار هم قرار دادن نبودیم.

{در این} ادعا آمده است کدام ممکن است ویل اسمیت ممکن است در این دوران نامزد هر دو به دست آورد جایزه اسکار برای کارش شود. در عین جاری اجتناب کرده اند استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودداری راک اجتناب کرده اند تحمل این اتفاق شناخت شد.

اگرچه اسمیت قبلاً اجتناب کرده اند آکادمی استعفا داده بود، با این حال برخی معتقد بودند کدام ممکن است جایزه او باید پس اجتناب کرده اند تصادف لغو شود.

۵۴ بخش مختلف اجتناب کرده اند هیئت مدیره آکادمی موجود است، اجتناب کرده اند جمله ریتا ویلسون، استیون اسپیلبرگ، ووپی گلدبرگ، لورا درن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوا دورنی. هر عالی اجتناب کرده اند ۱۷ بخش آکادمی دارای ۳ عضو و سه عضو بی نظیر اجتناب کرده اند جمله رئیس آکادمی است.