مجموعه مقالات اعتزال نو در علم جریان و نقد ترجمه شدبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مجموعه مقالات نقد حضورگرایی و بازنشستگی جدید پس از ترجمه در استانبول ترکیه توسط حجت الاسلام عرب صالحی در ترکیه توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

این اثر پس از چاپ های متعدد به زبان فارسی توسط حجت الاسلام والمسلمین محمد عرب صالحی از اعضای هیات علمی پژوهشکده حکمت و تعقل دین، پس از چاپ های متعدد به زبان فارسی، هم اکنون با آرم مشترک پژوهش، تنظیم شده است. مؤسسه و جامعه المصطفی العلمیه در دو مجلد و یک جلد حدود هزار صفحه در استانبول ترکیه ترجمه و توسط نمایندگی جامعه السطفه ترکیه منتشر شده است.

این اثر با هزینه بیش از دوازده هزار دلار و اعطای جامعه المصطفی، طرح و نتیجه ریاست محترم پژوهشکده ترجمه و چاپ و مؤسسه حکمت و معارف دینی است. همکاری این پژوهشکده با جامعه المصطفی است و این نوید آغازی برای تبدیل مؤسسه به حوزه امور بین الملل است. و امید است آثار موسسات تحقیقاتی که بسیاری از آنها در سطح بین المللی است یافت شود. فرصتی برای نشر و ارائه روشنفکران جهان به ویژه کشورهای اسلامی که نیازمند ایده ها و محصولات فکری اساتید پژوهشگاه در زمینه های مختلف هستند.