محاسبه پروتئین مورد نیاز: تغذیه


به دلیل چند کلمه در عنوان این پست ، این یادآوری برای کسانی است که نظرات این پست را به اشتراک می گذارند تا در هنگام پیروی از Reddiquette با دیگران بحث صادقانه و محترمانه داشته باشند.

نظرات باید فقط بر روی علم تغذیه متمرکز باشد. از ایجاد موارد ، ایده ها و خصومت با سایر کاربران ، نظرات تغذیه ای و خود بخش خودداری کنید. جنگ تغذیه در اینجا قابل قبول نیستبه استدلال های خود را به شیوه ای مدنی مطرح کنید.

اجازه دهید ناظران هرگونه تخلف از قانون را به وضوح بشناسند با استفاده از دکمه گزارش در زیر نظر مشکل. نظرات را فقط به دلیل مخالفت یا عدم دوست داشتن آنها گزارش نکنید.

من یک ربات هستم و این عمل به صورت خودکار انجام شد. لطفا با مدیران این subreddit تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید