محافظت از تاج در برابر تاج (ترکیبی از واکسیناسیون طبیعی و واکسن)


حفاظت از ویروس SARS-CoV-2 یک مسئله مهم برای جامعه جهانی است. بنابراین ، تعیین کیفیت و مدت زمان ایمنی مسئله مهمی است. اما ایمنی انعطاف پذیر پیچیده است و این عوامل می توانند بین ایمنی طبیعی (به دلیل عفونت) و سرکوب سیستم ایمنی متفاوت باشد. جی! پس از واکسیناسیون ، چه نوع ایمنی در افراد دارای ایمنی طبیعی ایجاد می شود؟ ما این موضوع را در مجله پزشکی اپل بررسی خواهیم کرد.

ساختار سیستم ایمنی بدن

واکسیناسیون گنجانده شده بسیار جالب است زیرا یافته مهمی وجود دارد که افراد مبتلا به عفونت های قبلی SARS-CoV-2 پاسخ های ایمنی غیرطبیعی به واکسن های کووید -19 ارائه می دهند. حافظه محافظتی منبع محافظت از سیستم ایمنی بدن است. ایمنی طبیعی و ایمن سازی در برابر ویروس SARS-CoV-2 دو روش متفاوت برای حفاظت است. سیستم ایمنی مربوطه از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

  • سلولهای B (منبع آنتی بادی ها)
  • سلولهای T + CD4
  • سلولهای T + CD8

برای ایمنی طبیعی ، حافظه ایمنی برای ویروس SARS-CoV-2 بیش از 8 ماه برای سلولهای CD4 + T ، سلولهای CD8 + T ، سلولهای حافظه B و آنتی بادیها تشخیص داده شده است و یک نقص کوچک که به نظر می رسد برای یک مورد حل می شود سال

محافظت طبیعی در برابر انواع سوراخ ها

سطوح سرکوب سیستم ایمنی می تواند متفاوت باشد و مطالعات عمده نشان داده است که ایمنی طبیعی در برابر علائم کووید -19 بین 93 تا 100 درصد برای بیش از 7 تا 8 ماه و همچنین مناطقی که SARS نگران کننده است. 2 به اندازه آلفا گسترده بود. ایمنی طبیعی در برابر سویه ها و جهش های ویروسی که تشخیص آنتی بادی را تا حد زیادی کاهش می دهد [برای مثال، بتا (B.1.351)، گاما (P.1)، یوتا (B.1.526) و دلتا (B.1.617)] قابل مشاهده نیست و شواهدی از عفونت های مکرر با چنین گونه هایی وجود دارد. فعالیت فعال شده در برابر بسیاری از گونه های نگران کننده (VOC) برای ایمنی طبیعی و واکسن ها کاهش یافته است. این واقعیت که اکثر VOC ها دارای جهش هایی هستند که باعث ایجاد انگل های ایمنی جزئی می شود ، شواهدی از فشار انتخاب برای فرار از سیستم ایمنی طبیعی است.

اثربخشی واکسیناسیون در جهش های مختلف ویروسی

ارتباط بیولوژیکی کاهش توانایی کاهش ایمنی در برابر انگل های ویروسی از آزمایشات بالینی واکسن ها و مطالعات مشاهده ای مشهود است. Astrazenka در موارد گونه بتا در شرایط علامتی از 75 to به 11 decreased کاهش یافت. از سوی دیگر ، اثربخشی واکسن Pfizer-bionatec در برابر موارد با علائم نوع بتا از 95 to به 75 decreased کاهش یافته و ایمنی در برابر بیماری های شدید 97 remained باقی مانده است. گزارش ها نشان می دهد که هر دو واکسن در برابر گونه های دلتا مثرتر بودند.

امنیت ویژه

وقتی افراد از قبل آلوده می شوند چه اتفاقی می افتد: چندین مطالعه در چندین مطالعه پیشرفت قابل توجهی را نشان می دهد-یک واکسن ترکیبی قوی که از ترکیب ایمنی طبیعی و ایمنی ناشی از واکسن حاصل می شود. هنگامی که ایمنی طبیعی در برابر ویروس SARS-CoV-2 با ایمنی ناشی از واکسن ترکیب شود ، پاسخ ایمنی قوی انتظار می رود. [مترجم : اگر به یاد داشته باشیم پژوهش اسرائیل در این مورد نشان داد که این ترکیب ایمنی آنچنان قوی است که هیچ واکسنی همتای آن وجود ندارد.] به نظر می رسد هر دو جزء ، سلول های B و سلول های T در ایمنی هیبریدی قرار دارند.

امنیت ترکیبی

یک سوال مهم در مورد مقاومت آنتی بادی در گونه های اضطرابی این بوده است که آیا کاهش آنتی بادی خنثی کننده آنتی ژن ماهیت نوع اضطراب است؟ جی! آیا طبیعی است و واقعا برای سلول های B تشخیص پروتئین های جهش یافته گونه های ویروسی چالش برانگیز است؟ پاسخ منفی است.

مطالعات بر روی عفونت های بتا طبیعی نشان داده است که کاهش پاسخ ایمنی به این گونه و مشکل اجدادی قوی است. علاوه بر این ، آنتی بادی های ضد خنثی کننده بتا پس از واکسیناسیون افراد پیش آلوده و گونه های غیر بتا 100 برابر عفونت به تنهایی و 25 برابر ایمنی پس از واکسن بیشتر بود ، اگرچه واکسن ها یا عفونت های طبیعی بتا اسپایک نبودند. شامل نمی شود. این میزان افزایش یافته ابتدا توسط Stamatatos و همکاران گزارش شد. و سپس با چندین مطالعه تأیید شد. به طور کلی ، شدت و میزان پاسخ ایمنی پس از واکسیناسیون افراد پیش آلوده به SARS-CoV-2 غیرقابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی بود. * چرا این تنوع از بین می رود؟

تاثیر سلولها بر ایمنی بدن

سلولهای حافظه B علت اصلی هستند. آنها دو عملکرد اساسی دارند: یکی این است که در صورت آلوده شدن مجدد به همان ویروس ، آنتی بادی های مشابه را تحویل دهند ، و دیگری رمزگذاری کتابخانه جهش آنتی بادی ، که انباری از مشکلات ایمنی است. به نظر می رسد که این سلول های حافظه B ، که برای پاسخ به عفونت های اصلی طراحی شده اند ، فرضیه های ناقصی در سیستم ایمنی هستند که چه نوع ویروسی می تواند بعدا ایجاد شود.

این استراتژی جهش ایمنی م forثر برای SARS-CoV-2 به وضوح نشان داده شده است: بخش بزرگی از سلول های حافظه B آنتی بادی هایی ترشح می کنند که می توانند گونه های استرس زا را متصل یا کاهش دهند ، و کیفیت این سلول های حافظه B در طول زمان افزایش می یابد.

بنابراین ، افزایش آنتی بادی های سرکوب کننده سیستم ایمنی در افراد پیش واکسینه شده آلوده به ویروس SARS-CoV-2 نشان دهنده مطالعه انواع سلول های درجه B بالا است که پس از عفونت عمده ایجاد شده است.

امنیت ترکیبی

عملکرد سلولهای ایمنی B و T

سلول های T ملزم به ارائه انواع سلول های حافظه B در پاسخ به عفونت هستند. تکامل سلول های B در پاسخ به عفونت یا واکسیناسیون توسط سیستم های ایمنی بدن موسوم به مراکز سرویکس وابسته به T افزایش می یابد که توسط سلول های کمکی CD4 + T (TFH) آموزش دیده اند. بنابراین ، سلول های T و سلول های B با هم کار می کنند تا آنتی بادی های گسترده تری را علیه سویه های ویروسی ایجاد کنند. علاوه بر این ، به نظر می رسد سلول های T در مرحله حافظه مهم هستند.

سلولهای حافظه B آنتی بادی تولید نمی کنند. سلولهای از دست رفته ای هستند که تنها در صورت عفونت مجدد یا پس از واکسیناسیون به آنتی بادی متصل می شوند. سلولهای حافظه B در مقایسه با عفونتهای طبیعی یا واکسنها ، هیبریداسیون را 5 تا 10 برابر افزایش می دهند.

به نظر می رسد سلول های T CD4 + و سلول های TFH کاتالیزورهای مهمی برای جذب و تکثیر این سلول های B SARS-CoV-2 هستند و آنتی بادی های کلیدی مورد توجه قرار گرفته اند. آنتی بادی ها به وضوح در محافظت در برابر عفونت مجدد SARS-CoV-2 نقش دارند ، اما شواهد همچنین نقش سلول های T را نشان می دهد.

پاسخ سلول T به SARS-CoV-2 در عفونت های طبیعی بسیار شایع است و بسیاری از اپی توپ های سلول T در گونه های در معرض خطر تغییر نمی کنند و این نشان می دهد که سهم سلول های T در سیستم ایمنی قابل حفظ است. اکثر واکسن های کووید -19 مورد استفاده حاوی یک آنتی ژن واحد ، لولا هستند ، در حالی که 25 پروتئین ویروسی مختلف در SARS-CoV-2 وجود دارد. بنابراین ، میزان اپیتوپ پاسخ سلول های CD4 + T و CD8 + T در واکسن های فعلی کووید -19 بسیار کمتر از عفونت های معمولی است ، در حالی که ایمنی ترکیبی شامل سلول های سنبله و ضد سنبله است.

تاثیر واکسن بر ایمنی ترکیبی

در کمال تعجب ،

  • واکسن های pfizer-Bionetek و Moderna mRNA می توانند پاسخ سلول های CD4 + T را در افرادی که زودتر با یک دوز واکسن آلوده شده اند افزایش دهند. تفاوت در پاسخ سلول T پس از دو دوز واکسن برای این افراد بسیار متفاوت است. جی! آیا واکسیناسیون / واکسیناسیون طبیعی روشی استریل برای افزایش ایمنی خواهد بود؟
  • واکسن Shingrix در جلوگیری از زونا به افرادی که قبلاً به ویروس واریسلا زوستر آلوده شده اند بسیار موثر است (٪٪ م effectiveثر است) و پاسخ بسیار بیشتری نسبت به عفونت های طبیعی به تنهایی ارائه می دهد.

آخرین کلمه

این اصل در مورد ترکیبی از بسترهای واکسیناسیون نیز صدق می کند. مدتهاست نشان داده شده است که ترکیب دو نوع مختلف واکسن در یک سیستم دوز دو دوز می تواند پاسخ ایمنی قوی تری نسبت به یک پلت فرم واحد ارائه دهد. این می تواند با ترکیبی از واکسن Covid-19 مانند واکسن mRNA و ناقل آدنوویروس رخ دهد. آخرین نتایج در مورد سیستم ایمنی SARS-CoV-2 شگفتی هایی است که می تواند برای محافظت بهتر در برابر کووید -19 و سایر بیماری ها مورد استفاده قرار گیرد.

تیم علمی کرونا

احسان پاکروان

محسن نعیم

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید