مدیران سابق استقلال از گروه آزادی و کرانتی اخراج شدند


به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت یک سال از انتصاب احمد مددی به سمت مدیرعاملی مجموعه ورزشی آزادی، وی مسئولیت رسمی در این مجموعه ورزشی ندارد و علیرضا فاضلی که مشاور عاصم یوسفی بود جایگزین وی می شود. یک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از چند ماه گذشته در این مجموعه فعالیت داشته است.
مددی از ۱۵ مهرماه جانشین مدیرعامل مجموعه ورزشی آزادی شد، اما در ماه های اخیر مشکلات و موانع زیادی در مدیریت خود داشت تا اینکه اتوماسیون اداری از دسترس او خارج شد. البته با این شرایط و با وجود انتصاب مشاور عالی مجموعه ورزشی آزادی، مدیریت مددی تا امروز ادامه داشت که علیرضا فاضلی جایگزین او شد.
فضلی مشاور ویژه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از این پس به عنوان سرپرست مجموعه ورزشی آزادی ادامه خواهد داد.
تصمیم دیگری از سوی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در خصوص مجموعه ورزشی انقلابی و مدیریت این مجموعه اتخاذ شده است. امیرحسین فتحی در بهمن ماه ۱۳۹۷ با حکم حسن کریمی مدیرعامل وقت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به سمت مدیرعامل مجموعه ورزشی انقلاب منصوب شد. اما عاصم یوسفی او را از این سریال حذف کرده است.
عاصم یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر این تغییرات را تایید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ، امیرحسین فتحی و احمد مددی هر دو از مدیران سابق باشگاه استقلال هستند که مدت کوتاهی پس از ترک این باشگاه سرپرستی مجموعه انقلاب و آزادی را بر عهده گرفتند و از حکم صادره علیه خود در این پرونده انتقاد کردند.