مدیرعامل صندوق اعتباری آثار هنری همراه خود رضا رویگری دیدار کرد – تئاتر اینترنت


مدیرعامل صندوق اعتباری آثار هنری به تصویر اجتناب کرده اند وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی همراه خود حضور در آسایشگاه کهریزک همراه خود رضا رویگری بازیگر پیشکسوت سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون، دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیر وضعیت این باهوش پیشکسوت شد.

به گزارش تئاتر اینترنت به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی صندوق اعتباری آثار هنری، بدنبال تخلیه خبر بستری شدن رضا رویگری در آسایشگاه کهریزک، همین الان سه شنبه ششم اردیبهشت سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری آثار هنری به تصویر اجتناب کرده اند وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، به دیدار این بازیگر پیشکسوت سر خورد.

مدیرعامل صندوق اعتباری آثار هنری همراه خود ردیابی به دیدار همراه خود این باهوش پیشکسوت اظهار داشت: بلافاصله پس اجتناب کرده اند تخلیه ویدئویی اجتناب کرده اند آقای رویگری وزیر احترام سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی اجتناب کرده اند ممکن است خواستند همراه خود حضور در آسایشگاه کهریزک انگیزه بستری شدن ایشان {در این} آسایشگاه را تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مورد نیاز {در این} جهت انجام پذیرد.

پوراحمدی افزود: ملاحظه به وضعیت معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت اصحاب سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری اجتناب کرده اند وظایف صندوق اعتباری آثار هنری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده ما اینجا است کدام ممکن است به طرق مختلف اجتناب کرده اند گروه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری ملت حمایت کنیم. پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل های بعمل آمده اجتناب کرده اند شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان آسایشگاه کهریزک خاص شد، انگیزه بی نظیر بستری ایشان موضوع مسکن نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای رویگری بدلیل شرایط ویژه جسمانی پس اجتناب کرده اند ترخیص اجتناب کرده اند بیمارستان باید خرس مراقبت های ویژه قرارمی گرفتند کدام ممکن است این امکان در منزل مهیا نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکان پزشکی معالج را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی ایشان آسایشگاه کهریزک را {به دلیل} پتانسیل ها ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر پرستاری مجرب برای گذراندن دوران نقاهت وی راهنمایی دادند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است آقای رویگری در جریان اقداماتی کدام ممکن است برای سلامت ایشان در آسایشگاه کهریزک حیاتی است نبودند، اقدام به تخلیه این ویدئو کردند.

پوراحمدی در خصوص رفع مشکلات این بازیگر قول مساعد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همراه خود اصل وزیر احترام سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی امتحان شده می کنیم به همان اندازه مشکلات آقای رویگری طی روزهای آتی مرتفع شود.

وی در شکسته نشده اظهار داشت: طی چندسال فعلی امتحان شده کردیم همراه با آقای رویگری باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حد مقدورات صندوق اجتناب کرده اند ایشان همراه خود اعطای تسهیلات بلاعوض، انجام بیمه معامله با تکمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن ارزش های معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته های معیشتی حمایت های مورد نیاز بعمل آوریم.

پوراحمدی ضمن ابلاغ سلام وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، تاکید کرد: برای تیز کردن ارزش‌های درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرستاری ایشان چه در منزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو فراهم نمودن پتانسیل ها ویژه برای مراقبت اجتناب کرده اند ایشان در خارج اجتناب کرده اند منزل آمادگی مناسب را داریم.

وی در عین جاری اظهار کرد: همراه خود تاکید مقام برتر وزارت، در مجموعه وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی امتحان شده خواهیم کرد هرگونه اقدام برای افزایش شرایط ایشان انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هیچ کمکی دریغ نکنیم.

علاوه بر این مدیرعامل صندوق اعتباری آثار هنری طی دیدار همراه خود مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک در جریان وضعیت درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری این باهوش قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تاکید بر آمادگی همه جانبه مجموعه وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق اعتباری آثار هنری برای افزایش شرایط درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی این باهوش پیشکسوت، ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر شاهد حضور آقای رویگری در در صحنه های تئاتر، سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون باشیم.