مرزهای کانادا بدلیل شیوع ویروس کرونا بسته شد


جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، همین الان در یک واحد سخنرانی ویژه این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات جدید مقامات کانادا برای مقابله همراه خود شیوع ویروس کرونا را به ساکنان این ملت گفتن کرد. ترودو همراه خود تاکید بر حساسیت شرایط حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات بالقوه تخلیه ویروس کرونا به کانادایی‌ها، گفتن کرد کدام ممکن است مقامات کانادا اجتناب کرده اند ورود همه اتباع خارجی علاوه بر این آمریکایی‌ها در روز چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۰ ممانعت به حرکت خواهد آورد. ترودو در سخنرانی شخصی اظهار داشت: محدودیت های ورود، این {محدودیت ها} عموماً در گذشته تاریخی کانادا بی سابقه نیستند، حتی ساکنان کانادایی را کدام ممکن است در هواپیما دچار علائم بیماری عروق کرونر روده ها شده بودند، منع کرد.

محدودیت های جدید مقامات کانادا عبارتند اجتناب کرده اند:

  • به همان اندازه اطلاع ثانوی، دارندگان ویزای کوتاه مدت مشابه با ویزای توریستی، ویزای مولتیپل، ویزای تحصیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری کدام ممکن است در جاری حاضر خارج اجتناب کرده اند کانادا هستند، حتی در صورتی کدام ممکن است ویزای آنها منقضی نشده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم بیماری عروق کرونر روده ها را آرم ندهند، اجازه حق ورود به کانادا را نخواهند داشت. (پیش بینی {می رود} مقامات سریع بازخورد شخصی را به این گروه گفتن تدریجی)
  • ساکنان هر دو مقیم دائم کانادا کدام ممکن است در جاری حاضر در خارج اجتناب کرده اند کانادا هستند با این حال علائم بیماری عروق کرونر روده ها را دارند.

محدودیت های جدید مقامات کانادا برای ادغام کردن اسبابک ها زیر نمی شود:

  • دارندگان ویزای کوتاه مدت اصلی کدام ممکن است در جاری حاضر خارج اجتناب کرده اند کانادا هستند با این حال بستگان سطح اول آنها (شریک زندگی، پدر، مادر هر دو فرزند) شهروند هر دو مقیم دائم کانادا هستند، در صورتی کدام ممکن است علائم بیماری عروق کرونر روده ها را نداشته باشند، خرس شرایط خاصی مجاز ورود خواهند بود.
  • ساکنان هر دو مقیم دائم کانادا کدام ممکن است در جاری حاضر در خارج اجتناب کرده اند کانادا هستند با این حال علائم بیماری عروق کرونر روده ها را ندارند.
  • ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان آمریکا در صورت عدم وجود علائم بیماری عروق کرونر روده ها
  • دیپلمات ها، میزبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی ویزاهای خاص در صورت عدم وجود علائم بیماری عروق کرونر روده ها

محدودیت های حق ورود به کانادا ساده برای اشخاص حقیقی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن حق ورود به کالا نمی شود.ب
۷۴