“مریم کاویانی” خونسردی شخصی را محافظت کرد/ عکس


مریم کاویانی همراه خود تخلیه تصویری انصافاً اجتناب کرده اند شخصی آرم داد کدام ممکن است نرافیک هم {نمی تواند} لبخند را اجتناب کرده اند لبانش بگیرد.

به گزارش وقت صبح، مریم کاویانی بازیگر مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشناس ایرانی در اینستاگرامش تصویری مشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب توجه را اجتناب کرده اند لبخند عمیق شخصی در بازدید کنندگان سایت به اشتراک گذاشت.

"مریم کاویانی" خونسردی خود را حفظ کرد/ عکس

 

مریم کاویانی بازیگر زن سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون متولد تیر ماه ۱۳۴۹ در اهواز است.

کاویانی دارای اثبات کارشناسی ارشد پرستاری می باشد.

مریم کاویانی به تازگی اجتناب کرده اند شریک زندگی دومش رامین مهمانپرست کنار شده است.

او اجتناب کرده اند شریک زندگی اولش صاحب خوب فرزند مرد است.