مسابقه قصه‌گویی اجتناب کرده اند کتاب «اجتناب کرده اند ممکن است کلاه بخرید»


به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی آکادمی هوش پولی، مسابقه قصه‌گویی کتاب «اجتناب کرده اند ممکن است کلاه بخرید» اردیبهشت‌ماه امسال برای جوانان هفت به همان اندازه دوازده سال برگزار می‌شود. هیأت داوران این مسابقه، دکتر کمیل رودی، سرپرست آکادمی هوش پولی، حامد زحمتکش، کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگر تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون، فاطمه امینی، مجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگر این سیستم‌های کودک تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاطمه‌ خدابنده‌لو، بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان تئاتر، قصه‌گو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرس حاضر هنری هستند.

حامد زحمتکش، عضو هیأت داوران این مسابقه، ضمن ادعا این خبر ذکر شد: کتاب «اجتناب کرده اند ممکن است کلاه بخرید»، یکی اجتناب کرده اند کتاب‌های مجموعه داستان‌های سواد پولی برای جوانان است کدام ممکن است توسط آکادمی هوش پولی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همت انتشارات قدیانی آشکار شده است. کتاب‌هایی کدام ممکن است ۴۴ جلد اجتناب کرده اند آن‌ها به همان اندازه کنون تخلیه یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز نزدیک به ۲۵ جلد تولید دیگری اجتناب کرده اند آن‌ها آشکار می‌شود.

وی افزود: این کتاب، کودکان را همراه خود اهمیت ملاحظه به خواستن خریدار شناخته شده می‌تدریجی. اینگونه، کودکان یاد می‌گیرند در بلند مدت باید محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان ارزشمندی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر کنند کدام ممکن است خواستن هر دو خواستۀ مشتریان را برطرف می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوماً هر محصولی، کالا نخواهد سر خورد. به این سبک، شاهد پرورش نسلی هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست خواهیم بود.

عضو هیأت داوران مسابقۀ قصه‌گویی {تأکید کرد}: سواد پولی، یکی اجتناب کرده اند توانایی‌های مهم شخص خاص در عصر حاضر است کدام ممکن است اشخاص حقیقی را همراه خود موضوعاتی چون خرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس‌انداز، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد، سرمایه‌گذاری، ریسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه شناخته شده می‌تدریجی به همان اندازه آن‌ها عالی مسکن در کنار همراه خود رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی پولی را تخصص کنند.

این بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان باسابقۀ تئاتر کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان ذکر شد: داستان‌ها یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین ارکان انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود کودکان هستند. آن‌ها شخصی را جای شخصیت‌های مختلف داستان می‌گذارند، در مکان‌های داستان مسکن می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این صورت مسکن را یاد می‌گیرند. قصه‌گویی، مسیری برای بازگویی یافته‌های روانشناختی کودکان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی ویژه برای تعمیق تحقق یافته است‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش توانایی‌های روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطی.

زحمتکش افزود: این مسابقۀ قصه‌گویی نخستین نیمه اجتناب کرده اند «جام جهانی قصه‌ها»، مجموعه مسابقه‌های ادبی‌هنری است کدام ممکن است {هر ماه}، همراه خود کانون اصلی بر یکی اجتناب کرده اند داستان‌های سواد پولی آکادمی هوش پولی، برای جوانان ۷ به همان اندازه ۱۲ سال برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شاخه‌هایی چون عکاسی، هنرهای تجسمی، حاضر، یادآوری‌نویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم‌سازی اجتناب کرده اند آن‌ها می‌خواهد تحقق یافته است‌های شخصی را در قالب هنری حاضر کنند.

این کارگردان تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون ذکر شد: کودکان برای نمایندگی در مسابقه، باید قصۀ این کتاب را رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌ها فیلم این قصه‌گویی را به همان اندازه گذشته تاریخی ۲۷ اردیبهشت‌ماه در صفحۀ اینستاگرام شخصی اضافه کردن هر دو برای صفحۀ کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان آکادمی کشتی کنند.