مصدوم شدن ۴ کارمند بر تأثیر ریزش ذرات در نجف آباد


عباس عبیدی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: بامداد در این زمان در تأثیر دیوارکشی در شهرک تجاری نجف آباد ۴ کارمند مجروح شدند.

وی سن کارمندان مصدوم حادثه در این زمان را ۱۸ به همان اندازه ۴۸ سال گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این مصدومان همراه خود ۲ تجهیزات آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. فاطمه الزهرایی به نجف آباد منتقل شدند.

سخنگوی وسط اورژانس اصفهان جاری نهایی کارمندان مصدوم را خوشایند توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خوشبختانه این حادثه فوتی نداشته است.