معرفی هیئت مدیره جدید مرکز روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر – تئاتر آنلاین


مجمع عمومی هیئت رئیسه جدید مرکز روابط عمومی و تبلیغات تئاتر را انتخاب کرد.

تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی تئاتر، اعلام کرده است که مجمع عمومی عادی سالیانه مرکز روابط عمومی و تبلیغات تئاتر با حضور اکثر اعضا تشکیل شد. با حضور بازرس مهدی قلعه از خانه تئاتر و بازرسی مستقیم، ثبت نام و تشریفات قانونی حاضرین طبق دستور کار مقرر انجام شد.

در ابتدا چهار نفر از اعضای حاضر در جلسه با تصویب جلسه به سمت کمیته راهبری منصوب شدند. بالا

محمد بهرامی، زهرا شاین فر، مریم شریعتی، الهه حاجی زاده، مریم رودبارانی، مهتا کریمی، امیر پرشین مهر، پمان شیخی، علیرضا سعیدی، محمدرضا ایمانیان و محمد وافعی نامزدهای کمیته راهبری کانون بودند.

محمد وافعی به عنوان نماینده گزارش عملکرد هیات مدیره را قرائت کرد و سپس به هر یک از کاندیداها ۲ دقیقه فرصت داده شد تا به تشریح برنامه ها و اهداف خود بپردازند.

پس از شنیدن نظر و آرا، شمارش آرا و ثبت نام عمومی شده است.

اسامی اعضای جدید هیئت مدیره انجمن به شرح زیر اعلام شد:

اعضای هیئت مدیره: امیر پارسیان مهر، محمد بهرامی، زهرا شاینار، علیرضا سعیدی، مریم رودبارانی، الهه حاجی زاده، مریم شریعتی

بازرس: محمد وافعی، پمان شیخی

پس از شمارش آرا، محمدرضا ایمانیان استعفای خود را به صورت کتبی به هیات مدیره اعلام کرد که در اختیار بازرس تئاتر قرار گرفت.