من بسیاری را دیده ام که V8 را به دلیل محتوای سدیم ، قند و غیره می زنند ، اما هیچ کس نمی گوید اگر از این مسیر بروید چه چیزی برای شما مناسب است. جی! سالم ترین و ارزان ترین راه برای دریافت آن سبزیجات بدون خرید سبزیجات کامل چیست؟ : تغذیه


جی! آیا راه بهتری برای این کار وجود دارد؟ یا آن؟ آیا حتی چیزی در بازار وجود دارد که ارزان باشد؟ به عنوان فردی که غالباً سبزیجات را نادیده می گیرد (یا بعضی اوقات غذا) ، چه باید کرد؟

من ایده کشتن دو پرنده با یک سنگ را دوست دارم و مطمئنم که بسیاری دیگر یکسان هستند

دیدگاهتان را بنویسید