میزگرد بررسی چشم انداز جدید سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانمیزگرد رویکردهای نوین در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور محسن پرویز رئیس انجمن قلم و حسین صفری مدیر شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب، کمیته اجرایی و پشتیبانی نمایشگاه کتاب برگزار شد. ، و محمدتگی، ناشر و کتابفروش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا).