نتایج جراحی مصنوعی (بزرگ کردن سینه) چقدر طول می کشد؟ زندگی بهتر لیپوماتیک | کویتوس


پاسخ دقیق به این سوال غیرممکن است ، زیرا به عوامل مختلفی بستگی دارد. در حقیقت ، نسل مصنوعی جدید قوی تر است و طول عمر بیشتری نسبت به نسل مصنوعی قدیمی دارد و تا زمانی که مشکل برطرف نشود ، نیازی به تعویض ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید