نتایج رقبا‌های انتخابی داخل اردویی نیروی کار سراسری کاراته بانوان


به گزارش ایسنا، مسابقات انتخابی در چارچوب اردوی نیروی کار سراسری کاراته بانوان همراه خود حضور ۱۱ شرکت کننده زن نیروی کار سراسری در مجموعه ورزشی کپغانیان تهران برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفرات برتر خاص شدند.

نتایج این انواع به رئوس مطالب زیر است:

وزن عقب کشیدن ۵۰ کیلوگرم:

سارا بهمنیار عالی – معصومه محسنیان صفر

معصومه محسنیان ۳ – سارا بهمنیار

وزن عقب کشیدن ۵۵ کیلوگرم:

فاطمه سعادتی صفر – رباط خسار صفر

فاطمه سعادتی عالی – زعتر باقری صفر

طراوت خسار ۵ – آویشن باقری ۲

فاطمه السعادتی ۳ – طرفه خسار ۵

فاطمه سعادتی عالی – زعتر باقری صفر

طرفا خسار ۳ – زعتر باقری ۲

وزن عقب کشیدن ۶۱ کیلوگرم:

روزتا علیپور ۵ – آتوسا کلشاد نژاد بازدید

آتوسا گلشاد نژاد عالی – رزیتا علیپور وان (برند سانشو)

وزن عقب کشیدن ۶۸ کیلوگرم:

مبینا حیدری ۸ – مبینا کاوانی ۶

مبینا کاوانی ۴ – مبینا حیدری ۶

وزن خوش بینانه ۶۸ کیلوگرم:

شمع السعدی صفر – لیلا برجالی عالی

لیلا برجعلی صفر – شیما السعدی صفر

انتهای پیام