نحوه کار با هم همراه خود رمز ارزها در سطوح آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب است


مهران محرم در خصوص انتخاب ها فعلی موسسه مالی مرکزی در برخورد همراه خود موضوع فارکس رمزنگاری شده تصدیق شد: در خصوص ۲ موضوع فارکس رمزنگاری یعنی تبادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری همزمان، کارگروه اقتصاد دیجیتال پیگیر این موضوع {خواهد بود}. نهادی کدام ممکن است به وی سپرده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی نیز قابل مقایسه با برخی وزارتخانه ها {در این} کارگروه عضویت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه ها شخصی را حاضر کرده است.

معاون فناوری های نوین موسسه مالی مرکزی افزود: ما در موسسه مالی مرکزی معتقدیم کدام ممکن است در وهله اول نباید به این موضوع (ارزهای رمزنگاری شده) بیش از حد خورده شدن شود، از دامن زدن درست به این موضوع ممکن است مالی ملت را همراه خود اشکال مواجه تنبل. حاکمیت، اما علاوه بر این برای منفعت.» او اظهار داشت: «خوب ملت نمی‌تواند همه این خانه را اجتناب کرده اند بحث با اشاره به فناوری بلاک چین ببندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ‌کس نباید {در این} زمینه کار تنبل.

محرمیان شکسته نشده داد: در مجموع این موضوع همراه خود وزارت صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی بر سامانه کامل پیشنهادات اجتناب کرده اند کد ارزی استخراج شده در ملت برای واردات پایان دادن شد.

معاون فناوری های نوین موسسه مالی مرکزی در خصوص تصویب قوانین سند سراسری داده ها در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بحث تبادل دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها مشکل بزرگی است کدام ممکن است تا حد زیادی وقت صرف آن تبدیل می شود، با این حال همراه خود انتخاب گیری مواجه است. مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۱۵ فروردین بلند مدت.