نرخ انبساط نقدینگی برای چهارمین ماه متوالی کاهشی شد


به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات در توئیتی نوشت: ۴ ماه متوالی نرخ انبساط نقدینگی کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال ۹۶ ه. م. اوراق بهادار خریداری شده در مقامات در گذشته تسویه شد. نرخ تورم سطح ای اجتناب کرده اند ۴۳.۷ در شهریور به ۳۴.۷ در مارس ۱۴۰۰ رسید.

وی یکپارچه داد: همه اینها نماد دهنده تحریک کردن افزایش شاخص های کلان مالی است.