نرخ سود بین بانکی به ۲۱ درصد رسید


نرخ سود بین بانکی که در ۲۳ شهریور ۲۰.۹۳ درصد برآورد شده بود، در هفته گذشته با ۰.۰۱ درصد افزایش به ۲۰.۹۴ درصد رسید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، روند افزایشی نرخ سود بین بانکی بر اساس نرخ سود منتشر شده از سوی بانک مرکزی از ۲۰.۳۶ درصد در ۲۰ فروردین ماه سال جاری به ۲۱.۳۱ درصد در ۹ خرداد ۷۶ افزایش یافته است. .

روند افزایشی نرخ سود بین بانکی در هفته گذشته ادامه یافت و بر این اساس این نرخ با ۰.۰۱ درصد افزایش به ۲۰.۹۴ درصد رسید.

پس از اینکه این نرخ به سقف سال جاری خود رسید. یعنی از ۳۰ تیر تا ۲۸ مرداد از ۲۱.۳۱ درصد به ۲۰.۵۹ درصد کاهش یافت.

نرخ سود بازار بین بانکی در حالی افزایش می یابد که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بر کنترل و مدیریت این نرخ تاکید دارند.

متولیان بورس نیز ابراز امیدواری کرده اند که ورود جدی بانک مرکزی به این موضوع، تحولاتی را در بازار سرمایه ایجاد کند و بهانه هایی برای افت تدریجی آن بیافریند.

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی به طور طبیعی بر اساس تقاضا و عرضه و سازوکارهای بازار تعیین می شود، اما بانک مرکزی به عنوان یک بازارساز، دولت در چارچوب سیاست های پولی تورمی مصوب دولت بوده و در این بازار وجود دارد و در چارچوب مشخصی نرخ سود این بازار را کنترل می کند.

اما با وجود اصرار رئیس کل بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار برای کنترل نرخ سود بین بانکی، این نرخ تنها سه هفته است که کاهش یافته و از دو هفته پیش روند صعودی را طی کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!