نظرات جنجالی عامر تتلو در مورد یاگی


تتلو ویدیویی از خود منتشر کرد که در آن درباره فیلم یاغی اظهار نظر کرد.

به گزارش صبح تایم، عامر تتلو خواننده آهنگ بسیار جنجالی «وار آبی» این بار ویدیویی منتشر کرد و در مورد یاگی اظهار نظر عجیبی کرد.

امیر تتلو به شوخی گفت:

یاگی می گوید سریال می سازد

شما یک خالکوبی اینجا و یک خالکوبی آنجا قرار می دهید

وقتی اون آدم بدجنس وارد دعوا میشه چیزی نگو

قلبم را شکستی

تو عشق من نیستی

او مدام از کلمات رکیک استفاده می کرد و باید از این گونه دیالوگ ها در فیلم استفاده کرد که طبیعی است!