نظرات در مورد فاضلاب آب کوچک آمریکا؟ : تغذیه


من شخصاً آنها را دوست دارم. همچنین به نظر می رسد که آنها به دلیل تعداد زیاد مواد معدنی و اسید سیتریک آب زیادی دارند. آنها با سوکرالوس و اسید سیتریک شیرین هستند ، بنابراین آسپارتام وجود ندارد. جی! شما مردم چی فکر میکنید؟ من هیچ نسخه پزشکی رسمی از بطری های کوچک نوشیدنی های باز آمریکایی ندیده ام و فکر می کنم باید توسط فردی با چشم بهتر از من مورد بررسی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید