نقش گروه ملی انفورماتیک در حکمروایی واقعی و سیاست گذاری هوشمند


تا پایان امسال ۲۵ پروژه راهبردی در گروه ملی اطلاعات تکمیل می شود

رئیس کل بانک مرکزی در اولین بازدید خود از گروه ملی انفورماتیک تاکید کرد: استفاده از فناوری روز مهمترین رویکرد برای تحقق اهداف نظام و حکمرانی موثر است که می تواند راهگشا باشد. آینده، و گفت: گروه ملی انفورماتیک مرکزی برای اجرای فنی تصمیمات است. استراتژی بانک مرکزی در چند حوزه از جمله حکمرانی ریالی و سیاست گذاری هوشمند برای شناسایی و هدایت جریان نقدینگی در کشور است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، رئیس محترم بانک مرکزی در بازدید از شرکت های گروه ملی علم اطلاعات از نزدیک در جریان فعالیت های سامانه های اصلی نظام پولی و بانکی و طرح ها و پروژه های انجام شده در این زمینه قرار گرفت. این. توسعه زیرساخت های صنعت بانکداری کشور.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، مدیر عامل شرکت های گروه و مدیر ارشد گروه ملی دکتر ملی در این بازدید با حضور صالح آبادی بر اهمیت فعالیت گروه انفورماتیک تاکید کرد و گفت: بی شک این گروه علاوه بر خدمات ارزنده ای که ارائه کرده است سرمایه بسیار ارزشمندی برای کشور و بانک مرکزی محسوب می شود. تاکنون در نظام پولی کشور از این گروه برای آینده انتظار اقدامات و دستاوردهای خاص و مشخصی داشته باشید.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری روز مهمترین ابزار برای دستیابی به هدف نظام و حکمرانی موثر است، گفت: گروه ملی انفورماتیک در بطن اجرای فناورانه تصمیمات راهبردی قرار دارد. بانک های مرکزی در بسیاری از زمینه ها شناسایی و هدایت جریان نقدینگی در کشور از جمله حکمرانی ریالی و سیاست گذاری هوشمند.

در آن جلسه مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک نیز گزارشی از فعالیت های شرکت و گروه ملی انفورماتیک ارائه کرد و گفت: گروه ملی انفورماتیک همواره وظایف حساس راهبردی خود را در نظام پولی و بانکی کشور انجام داده است. گلوبال تکنالونا با تلاش برای بهره گیری از آخرین دستاوردها و رویکردها، رسالت های مهم خود را در زمینه توسعه فناوری های پولی-بانکی و مالی در کشور به نحو احسن انجام داده است.

دکتر عبداللهی گفت: در این راستا تلاش ویژه ای برای حمایت از نوآوری با نگاه نوین به فناوری های نوین و نوآوری های مالی در گروه ملی صورت گرفته و استراتژی و راهبرد گروه ملی در حال بررسی و اقدام است. با ایجاد تغییرات اساسی امیدواریم به زودی نتایج را ببینیم.

وی همچنین بر توانایی گروه ملی در ایفای نقش موثر در توسعه نظام بانکی کشور تاکید کرد و گفت: حمایت از راهبردهای نوآورانه در فناوری های نوین مالی، همکاری نزدیک و نزدیک گروه ملی اطلاعات با بانک مرکزی توام، سرعت اجرای طرح رشد و تحول گروه و ۲۵ پروژه راهبردی گروه ملی اطلاعات تا پایان سال تکمیل می شود.

در آن جلسه علاوه بر ارائه گزارش تفصیلی از عملکرد هر یک از شرکت های گروه، موضوع بررسی حق الزحمه و لزوم توجه بیشتر به نیروی انسانی ماهر در شرکت نیز در خصوص چالش ها و مشکلات مطرح شد. مبادله شد.

منبع: روابط عمومی شرکت اطلاعات ملی

لینک کوتاهلینک کپی شد!