نقطه صندوق استهلاک | یک بسته کوچک کوچک


صندوق برای کاهش امتیاز

بسته گواهی شده

بسته گواهی شده

یک بسته کاهش وزن مجاز شامل تجزیه و تحلیل بدن با استفاده از دستگاه ترکیب بدن ، تشخیص و تشخیص ، تهیه برنامه تغذیه اولیه ، ارائه یک برنامه ورزشی حرفه ای و مربی بدنسازی و استفاده از تجهیزات کاهش دهنده بدن است که می تواند با هم کار کند. برای کسی بیاور

این بسته به همه افرادی که به دنبال راهی برای کاهش وزن هستند و مایل به افزایش وزن هستند توصیه می شود.

بنابراین شما عزیزان می توانید اطلاعات و شماره های اضافی دریافت کنید ۶۶۵۷۸۴۶۳ مخاطب.

دیدگاهتان را بنویسید