هدیۀ ویژۀ ایرانسل برای عید سعید فطر گفتن شد


ایرانسل، هدیۀ ویژۀ شخصی به رویداد عید سعید فطر را گفتن کرد. این حاضر، منصفانه بستۀ مختلط دیتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکالمۀ ایرانسلی است.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم اینترنت، اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین اپراتور دیجیتال ایران، به رویداد گرامی‌داشت عید سعید فطر، ضمن آرزوی قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات همۀ ایرانیان گران، هدیۀ بستۀ مختلط دیتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکالمۀ ایرانسلی را همراه خود قیمت تخفیفی، به مشترکان شخصی حاضر کرده است.

همزمان همراه خود فرارسیدن عید سعید فطر، تمامی مشترکان ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری ایرانسل می‌توانند منصفانه بسته مختلط، برای ادغام کردن ۲ ساعت مکالمۀ ایرانسلی (داخل جامعه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ گیگابایت آنلاین بین‌المللی را تنها همراه خود صنوبر ۸۰۰۰ تومان اکتسابی کنند.

این بستۀ تخفیفی، در روزهای ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ به راحتی در دسترس است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت آن اجتناب کرده اند زمان پرانرژی‌سازی، ۲ روز {خواهد بود}. پرانرژی‌سازی این بستۀ حاضر، همراه خود شماره‌گیری کد دستوری #۵* را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو برای مشاوره بخش کسب بستۀ آنلاین پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من می خواهم، امکان‌پذیر است.