ویدئو/ وقتی مهران مدیری رامبد جوان را تیکه باران می تدریجی!


مهران مدیری بازدید کننده یکی اجتناب کرده اند این سیستم های سرگرم کننده دار رامبد جوان بود.

به گزارش صبح در حال حاضر مهران مدیری پس اجتناب کرده اند رئوس مطالب یادآوری ای بامزه را {به سمت} رامبد جوان پرتاب کرد.

رامبد جوان: مهران! ۵۰ سالش چنده؟

رامبد جوان مجری این سیستم خندوانه در این سیستم ای دورهمی در {پاسخ به} مهران مدیری ۵۰ ساله کدام ممکن است در آستانه پنجاه سالگی چه حسی دارد خطاب به شخصی کارگردان ذکر شد: ۵۰ سالته تعدادی از سالشه؟!

رامبد ذکر شد کدام ممکن است کارگردانی را اصولاً اجتناب کرده اند ظاهر شدن {دوست دارد} و معتقد است در کارگردانی سودآور تر است.

رامبد دانستن درباره مشکلات وزنی شخصی دلیل داد کدام ممکن است طی عالی ماه قبلی هنگام فیلمبرداری عالی فیلم در گیلان حدود ۴.۵ کیلوگرم وزن اضافه کرده است!

او ذکر شد اندیشه لذت بخش متعلق به خودش است و در گذشته اجتناب کرده اند آن تحقیقات زیادی انجام داده به همان اندازه عالی این سیستم مفرح بسازد و جاری معما را خوشایند تدریجی.

مهران مدیری رامبد پرسید چقدر پول داری؟ رامبد رئوس مطالب کرد کدام ممکن است پول داشت با این حال در سینما سودآور نشد اما علاوه بر این اجتناب کرده اند این سیستم سازی بود.

با این حال مدیری در {پاسخ به} اینکه چقدر پولدار بود در پاسخ این است پرس و جو کرد و هیچ کدام به این پرس و جو پاسخ ندادند!

رامبد جوان در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است عاشق شدی؟ خیلی ذکر شد! عشق یکی اجتناب کرده اند تمایز های انسان همراه خود تولید دیگری موجودات است.

ادعا شد در در اطراف جدید جناب خان به خندوانه اضافه می تواند. در اطراف جدید اجتناب کرده اند اواخر آوریل تحریک کردن می تواند.