ویدئو/ چرا شبنم مقدمی حاضر نشد در جیران تفریحی تنبل؟


شبنم مقدم قرار بود در سریال جیران عملکرد گهواره اعلی را تفریحی تنبل.

به گزارش صبح صبح، بعد اجتناب کرده اند اینکه شبنم مقدمی {در این} سریال تفریحی نکرد و میرلا زارعی متفاوت او شد، مقدمی تصریح می تنبل کدام ممکن است این همکاری نوک نخواهد کشف شد.

شبنم مقدمی تهیه کننده تئاتر شد

شبنم مقدمی تهیه کننده حاضر سوختن به کارگردانی مشترک علیرضا آرا و علیرضا اولیا است.

شبنم مقدمی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است کدام ممکن است در فینال ورزش شخصی حاضر سوزاندن به نویسندگی مهرداد کوروش نیا و کارگردانی مشترک علیرضا آرا و علیرضا علیایی را بر عهده داشته است.

مهرداد کوروشنیا پیش اجتناب کرده اند این نویسنده نامه آخر بود.

شبنم مقدم پیش اجتناب کرده اند این در حاضر هایی چون «نامه هایی به تب»، «ترمینال»، «کتلت کبوتر حرم»، «با بیرون شیر و شکر» و «مرغ دریایی ممکن است» روی صحنه گذشت است.

وی علاوه بر این در سینما دو سیمرغ بلورین را در آثاری چون «ابد و عالی روز»، «نفس»، «خجالت نکش»، «عصر ماه درست» و «به تماس گرفتن پدر» بدست آمده کرده است. مجموعه‌های «کودکی اجتناب کرده اند پایین» و هیولا. زیر تیغ {و شهر} عملکرد داشت.