ویدئو/ کشف مسافران در دریاچه نمک!


ویدئویی اجتناب کرده اند گیرکردن تعدادی از خودروی رانندگی نوروزی در گل و لای آشکار شده است.

به گزارش صبحگاهی، {در این} فیلم کدام ممکن است در دریاچه مهارلوی استان فارس فیلمبرداری شده است، چندین خودرو با بیرون ملاحظه به هشدارها وارد کف دریاچه شده و در گل و لای خیس آن سقوط می کنند.

چرا دریاچه ماهارلو صورتی است؟

اگر بخواهیم دلیلی برای رنگ دریاچه هارلو و این است پدیده خارق العاده بیاوریم باید بگوییم کدام ممکن است آب دریاچه هارلو {به دلیل} شرایط جغرافیایی فصلی معمولا در اواخر تابستان تبخیر تبدیل می شود و {به دلیل} تبخیر بیش از حد می توان شاهد فوم نمکی سفید

افزایش دما، تبخیر تا حد زیادی دریاچه هارلو، کاهش مرحله آب دریاچه، افزایش شوری و غلظت نمک باعث انبساط جلبک هایی به تماس گرفتن «قاتل زرشکی» هر دو به طور آموزشی «دونالیلا سالینا» تبدیل می شود.

این جلبک ها داروها شخصی را ترشح می کنند کدام ممکن است باعث رنگ صورتی هر دو زرشکی دریاچه مهارلو شیراز تبدیل می شود.

بیان نشده نماند کدام ممکن است این جلبک ها و موادی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنها ساطع می کنند هیچ تهدیدی برای اطراف دریاچه مهارلو ندارند.