ویژگی های الکترونیکی، به دلیل عدالت در پرداخت وام


یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفت: با پرداخت الکترونیکی تسهیلات شاهد برقراری عدالت بیشتر در پرداخت تسهیلات به مردم خواهیم بود.
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی ایران، با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای الکترونیکی شدن فرآیند پرداخت وام در بانک‌ها، گفت: الکترونیکی شدن فرآیند پرداخت وام به افراد می‌تواند از رفتارهای شخصی در این حوزه جلوگیری کند. ” وی افزود: از سوی دیگر برقی شدن روند بازپرداخت وام موجب عدالت بیشتر مردم در بازپرداخت وام می شود.

نماینده مردم محلات و دیلیجان در شورای اسلامی همچنین به اقدامات بانک مرکزی برای بارگذاری اطلاعات بانکی افراد در پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: اینگونه اقدامات بانک مرکزی حائز اهمیت است. گامی برای شفاف سازی در نظام بانکی کشور.

سلیمی خاطرنشان کرد: بارگذاری اطلاعات حساب‌های بانکی و چک‌های برگشتی مردم و همچنین اطلاعات مسدود شدن حساب‌ها به دلیل برگشت چک منجر به فساد در این بخش از جمله پول‌شویی می‌شود.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی به بانک‌ها مهلت داده است تا کل فرآیند پرداخت تسهیلات افراد از طریق سامانه و الکترونیک را تا اردیبهشت ماه آینده تکمیل کنند. همچنین بانک مرکزی اطلاعات بانکی حساب های مردم و همچنین چک های برگشتی و حساب های مسدود شده به دلیل برگشت را در پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک بارگذاری کرده است.