پاسخ برانکو به تعویض اسکوچیچ: هرگز پشت سر او کار نمی کنم


به گزارش ایرنا، یک رسانه کرواسی به بررسی تحولات تیم ملی ایران پرداخته و در این زمینه با برانکو ایوانکوویچ گفت وگو کرده است.

رسانه ها گزارش دادند که اوله گونار سولسشور پیشنهاد ایران برای پذیرش هدایت تیم ملی این کشور را رد کرد، زیرا سران تیم ملی ایران متحیر بودند که چرا دراگون اسکاچ را پس از راهیابی این تیم به مسابقات جهانی از سمت خود برکنار کردند. جام حذفی ۱۵ برد با وجود ۱۸ برد.

شاید جدی ترین نام برای جایگزینی اسکوچیچ برانکو ایوانکوویچ باشد که البته ایران این موضوع را تایید نکرده است.

ایوانکوویچ در مورد این پیشنهاد پاسخ داد: هرگز پشت اژدها کار نخواهم کرد.