پاسخ تهیه کننده سریال آقازاده به نامه اخیر ساترا


حامد عنقا: تهیه کنندگان، مدیران پلتفرم های نمایش خانگی و دست اندرکاران این بخش، کار در فضای آشفته را تایید نمی کنند. با این حال فضای ایجاد شده در این جلسه در چند ماه اخیر یک معضل جدی ایجاد کرده است. زیرا همکاری منچ و ساترا به جای یکی دو ماه وارد سومین سال خود می شود. دشمن تغییر ناپذیر؛ مدیران پلت فرم هم تغییر نکرده اند. سوال اصلی این است: چه اتفاقی افتاده است؟ آخرین نامه یک نبض خطرناک و بی فایده برای جامعه چند هزار نفری فعال در پلتفرم و در نهایت برای جامعه بینندگان است.

مجله کیهان به درستی اشاره کرده است که شما با ایجاد خطر برای بخش خصوصی باعث خروج بخش خصوصی از بخش می شوید و در نهایت به جای هماهنگی، شکاف را بیشتر می کنیم. به نظر من VOD ها نه تنها رقیب تلویزیون هستند، بلکه در یک زمینه متفاوت عمل می کنند. همان خانواده ای که «همسایه ها» و «ماهونی» را می بینند، «برف بی صدا می بارد» و «ماستورون» را هم می بینند. همه اینها سبد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. چرا بر طبل دوقطبی می کوبیم و چه سودی می بریم؟ هیچی آیا VOD ها فرصت ارزشمندی برای سازمان های صدا و سیما نیستند تا از طریق آنها هماهنگی و هماهنگی در جامعه ایجاد کنند؟
ساترا بدون توجه به تغییر حکومت و جهت گیری فکری آنها به عنوان یک مرکز فراقبیله ای و فراگروهی ایجاد شد. این سازمان با سازوکاری فراتر از بخشنامه تولید و پخش سریال ها تأسیس شد تا این حواشی ایجاد نشود. اما به نظر می رسد سشن نقش حمایتی و اصلی خود را فراموش کرده است.

جبلی رئیس رسانه ملی است. کلمه ملی معانی زیادی دارد. یعنی همه مردم بدون توجه به نژاد، رنگ، لهجه، زبان، گرایش فکری، مذهب و غیره یک ملت هستند. آنها هستند که در مقاطع مختلف طرفدار نظام هستند. سابقه آقای جبلی در رسانه ها این نوید را می دهد که حوادث اخیر را در مسیر درست هدایت کند و در نهایت تهدید را به فرصت تبدیل کند. اگر ساترا واقعاً به فکر جامعه است، به جای ایستادن در مقابل تریبون های قانونی، باید با سایت ها و بسترهای غیرقانونی برخورد کند. این پلتفرم‌ها حداقل به والدین آرامش می‌دهند که بدانند فرزندانشان محتوای سالم را زیر نظر آنها تماشا می‌کنند.