پاکسازی برخی از منازل در بلوار جمهوری شیراز


خلیل عبدالهی گفت ادامه دادن وی با اشاره به وضعیت منطقه فاجعه سراج به خبرنگار مهر، یادآور شد: چندی پیش شاهد رانش زمین در بلوار جموری بودیم که پس از اعلام اینکه بسیاری از منازل در معرض خطر تخلیه شدند. وضعیت هوای قرمز و احتمال آبگرفتگی در شیراز

وی تصریح کرد: انشعابات این منازل به طور کامل قطع می شود تا در صورت وقوع سیل خسارتی وارد نشود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس ادامه داد: با هماهنگی شهرداری شیراز تمامی پارک ها و کنارگذرهای شیراز به طور کامل تعطیل می شود.