پزشکیان: کابینه سیزدهم این سیستم مشخصی در بخش اقتصاد ندارد / این سیستم ۷ هزار صفحه‌ای رئیسی کجاست؟


مسعود پزشکیان مشاور افراد تبریز ، در اتصال همراه خود ناهماهنگی‌هایی کدام ممکن است در نیروی کار مالی مقامات موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه در برخی موضوعات جایگزین بروز پیدا می‌تنبل، اظهار داشت: مشکلاتی کدام ممکن است الان در ملت موجود است این ناهماهنگی را تحمیل می‌تنبل، به این هدف کدام ممکن است نقشه مشخصی برای رفع مشکلات {وجود ندارد}. یک بار ما نقشه نداریم، طبیعتا هر واحدی برای خودش انتخاب می‌گیرد.

وی شکسته نشده داد: در شرایط کنونی وقتی انتخاب‌گیری‌ها به صورت به صورت جداگانه انجام می‌شود خالص است کدام ممکن است شاهد ناهماهنگی باشیم، روزی توافق به وجود می‌آید کدام ممکن است عالی چارچوبی برای حرکت وجود داشته باشد، همراه خود شرایط کنونی روز {به روز} مشکلات تا حد زیادی خودش را نماد خواهد داد.

مشاور افراد تبریز درخصوص تصمیم گیری فرمانده واحد برای نیروی کار مالی مقامات، عنوان کرد: ببینید اقتصاددان بودن هر دو فهمیدن اقتصاد همراه خود اینکه خواهید کرد بخواهید اقتصاد را مدیریت کنید ۲ مساله به صورت جداگانه است. مجموعه نیروهایی کدام ممکن است در مقامات هستند اجتناب کرده اند تذکر کارشناسی مالی کدام ممکن است از نظر من عالی فراوان‌شان اصلا کارشناس مالی هم نیستند با این حال اگر هم باشند اول باید در یک واحد چارچوبی تفاهم کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد براساس مدیریت واحد توافق به وجود بیاید. در جاری حاضر آن تفاهمی کدام ممکن است باید باهم داشته باشند هم وجود خارجی ندارد؛ به دلیل چطور می‌شود مدیریت‌ها را هماهنگ کرد آن هم در شرایطی کدام ممکن است سلایق مختلف موجود است.

کابینه سیزدهم برنامه مشخصی در حوزه اقتصاد ندارد/ تغییر افراد، بدون داشتن برنامه تاثیر چندانی در عملکرد دولت نخواهد داشت

تا حد زیادی بیاموزید:

وی افزود: مثلا پزشکی حداقل ۱۰-۱۵ فوق تخصص دارد هر دو برای مثال در زمینه جراحی مرکز ۷-۸ موضوع فوق تخصص موجود است، هیچوقت عالی دکتر نمی‌تواند در همه این بخش‌ها تذکر بدهد، اقتصاد هم همینطور است حدود ۱۱۸ زیر مجموعه دارد، قابل انجام است عالی نفر در یک واحد موضوع عالی تذکر را داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن یکی در موضوع عکس نظرش همراه خود این یکی موافق نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس دارد برای موضوع خودش انتخاب می‌گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شکسته نشده داد: این مجموعه مقامات است کدام ممکن است نهایتاً باید راه رفع برون‌سر خورد اجتناب کرده اند مشکل‌ها را به صورت این سیستم حاضر می‌کرد به همان اندازه اجزای مختلف این سیستم‌ها را اجرا کنند؛ با این حال این این سیستم اکنون {وجود ندارد} به دلیل سلایق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص‌های مختلف ظاهر شد خاص خودشان را خواهند داشت.

پزشکان پزشکی در پاسخ به اینکه «در روزی گفتن شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی آقای رئیسی عالی این سیستم ۷ هزار صفحه‌ای به اساتید دانشکده کشتی شده {است تا} گفتن تذکر کنند، این این سیستم اکنون کجاست؟»، اظهار داشت: این را باید اجتناب کرده اند خودشان بپرسید، آقای رئیس جمهور عالی وقت می‌اظهار داشت کدام ممکن است ممکن است اصلا قصد نمایندگی در انتخابات ندارم، خب این ۷ هزار صفحه را در مدت مختصر چطور نوشت. چون این انواع صفحه را عالی هفته‌ای نمی‌شود، نوشت. اگر اجتناب کرده اند در گذشته نوشتند پروژه آن حرف چه می‌شود.

وی ابراز داشت: با این حال مساله مهم در مجموع برای ریاست جمهوری نداشتن این سیستم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است این مساله برطرف نشود همراه خود تنظیم اشخاص حقیقی شاهد تنظیم چندانی نخواهیم بود.

۲۱۲۱۷b
۱۵