پیام جذاب مرد برزیلی به پرسپولیسی ها


به گزارش سناپرس، اسمارلاس ویرا با همکار برزیلی یحیی گل محمدی روی نیمکت پرسپولیس ماجرای جالبی را به اشتراک گذاشت.

سرمربی برزیلی پرسپولیس که به همراه ولزلی ننکا و دو بازیکن پرسپولیس به محل تمرین سرخ‌ها می‌آید، به‌ویژه تمرینات شیخ دیابت و وحید امیری را با وجود تعطیلی سرخ‌ها زیر نظر دارد. او امروز پیامی دلگرم کننده در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

عثمر در این داستان نوشت: یوجانا چاکرا; اجرا، کنترل، اقدام.

در زیر می توانید این پیام را مشاهده کنید: