پیام مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران به مناسبت روز خبرنگاربه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، متن پیام علی رمضانی به این شرح است: «اخبار» یکی از بنیادی ترین مفاهیم علوم اسلامی و شرعی است. . گزارش‌های مربوط به «دیگران» و «خود» پتانسیل درستی و کذب بودن را دارند. مفهوم خبر گاه با حدیث یکی می شود و در میان علمای بزرگ امامیه تفاوت چندانی بین اخبار و حدیث وجود ندارد.

واقعه عظیم کربلا که نمادین ترین واقعه در مقوله «خیر» و «بد» در معرفت شناسی شیعه است، قابلیت تفسیر مدرن را دارد. اکنون که تلاقی تاریخ شمسی و قمری ما را به مصادف شدن حماسه عاشورا با روز خبرنگار رسانده است، می‌توان با نگاهی به راویان خبر این واقعه که برخی از آن‌ها در کنار «همه» ایستاده‌اند، خود را بسنجیم. .اسلام” و دیگران در طرف “کل کفر” ما راوی اخبار صحیح یا حدیث یا راویان حدیث و اخبار غیر صحیح هستیم. اگر ما راوی اخبار صحیح هستیم، همه طرف اسلام هستیم و موثق و مرجع تمام تاریخ هستیم.

روز خوبی داشته باشید آقای خبرساز واقعی و قابل اعتماد”