کارتخوان های حل نشده تا ماه آینده غیرفعال خواهند شد


رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:

رئیس سازمان مالیاتی گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه کارتخوان وجود دارد که بانک مرکزی ماه آینده آنها را غیرفعال می کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، دیوید منظور گفت: درگاه های پرداخت و کارتخوان ها را تقریباً به طور کامل به پرونده های مالیاتی متصل کرده ایم و بیش از ۷.۲ میلیون دستگاه پرداخت به پرونده های مالیاتی متصل هستند.

وی افزود: حدود ۳ میلیون دستگاه پرداخت دستگاه های خود را کنسل و غیرفعال کرده اند.

همچنین در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ هزار ابزار پرداخت وجود دارد که بانک مرکزی ماه آینده آنها را غیرفعال خواهد کرد.

منظور گفت: شناسایی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودیان جدید در سال گذشته مهمترین اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی است و امسال حدود ۴ میلیون اظهارنامه اشخاص حقیقی، مشاغل، جامعه و مشاغل دریافت شده که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بیش از ۱۲۰۰۰۰ مورد افزایش یافته است.

وی گفت: به همان اندازه که تا کنون از افراد غیر پرداخت کننده مالیات دریافت کرده ایم، می توانیم بخش های رسمی اقتصاد را تحت حمایت مالیاتی نگه داریم.

به عنوان مثال با پیشنهاد دولت در سال جاری نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از تولید در قانون بودجه از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

بخشنامه ما این است که این نرخ را تا حد امکان کاهش دهیم، زیرا هر چه بخش تولید بتواند منابع خود را دوباره سرمایه‌گذاری کند، منجر به تشکیل سرمایه، رونق اقتصادی و تولید بیشتر می‌شود.

بخشودگی مالیاتی واحدهای تولیدی آسیب دیده و نیازمند را در دستور کار قرار داده ایم.

رویکرد ما نسبت به مالیات های سرزمینی حمایت از بخش تولیدی و بخش رسمی و فشار بر بخش های غیررسمی و غیر شفاف است.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: یکی دیگر از کارهایی که در دستور کار ما قرار دارد تفکیک حساب های شخصی و تجاری است. وقتی کارتخوان ها را مدیریت کردیم، متأسفانه برخی از فعالان اقتصادی به مردم آسیب می رسانند. زیرا مردم را مجبور می کردند به جای استفاده از POS از کارت به کارت یا حساب به حساب دیگر جابجا شوند.

با تفکیک حساب های شخصی و تجاری، با حساب های تجاری مانند POSE سروکار داریم که نشان دهنده فعالیت مالی یک فرد است.

در این طبقه بندی، مقرراتی که بانک مرکزی قرار است در ماه آینده به اطلاع عموم برساند، افرادی را که بیش از تعداد و ماه های مشخصی برای تجارت حساب شخصی خود استفاده می کنند، به عنوان حساب تجاری یا مشکوک شناسایی کرده است. از این حساب ها نیز مالیات می گیریم.

وزیر دارایی ادامه داد: در نتیجه این اقدام با رعایت عدالت مالیاتی موفق به افزایش ۲.۵ برابری مالیات نسبت به سال گذشته شده ایم.

همچنین از ۴ میلیون مؤدی که اظهارنامه کرده اند، یک میلیون و ۶۰۰ هزار اظهارنامه صفر و ۸۰۰ هزار اظهارنامه کمتر از ۵ میلیون تومان است.

از سوی دیگر، ۵ درصد از مالیات دهندگان با درآمد بالا شامل پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان و نمایشگاه های خودرو حدود ۵۰ درصد از مالیات مشاغل را پرداخت می کنند.

این حرکت به معنای عدالت مالیاتی است، نه مالیات گرفتن از کم درآمدها و مالیات عادلانه از پردرآمدها.