کار غیرمعمول “ویل اسمیت” بعد اجتناب کرده اند رسوایی اسکار 


این منتقد آمریکایی در صفحه خصوصی شخصی نوشت کدام ممکن است ویل اسمیت پس اجتناب کرده اند رسوایی اسکار به دبی سر خورد.

جردن رایمی، منتقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر آمریکایی در صفحه خصوصی شخصی نوشت: بعد اجتناب کرده اند شرمندگی خواهید کرد در برابر این صدها هزار بیننده {در سراسر} جهان چه می کنید؟ خواهید کرد باید به دبی ناپایدار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بهتر از دوست شخصی، ولیعهد آن ملت وقت بگذرانید. این کاری است کدام ممکن است ویل اسمیت در تعدادی از روز قبل از امروز انجام داده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمی شکسته نشده داد: تعدادی از ساعت پس اجتناب کرده اند اسکار، ویل به کاخ باشکوه دوست نزدیک شخصی شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی سر خورد.

به مشاوره رمی، این قطعا یکی اجتناب کرده اند راه‌های ناپایدار اجتناب کرده اند نگرانی میلیون‌ها نفر است.

اسمیت در جاری حاضر خرس تعقیب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکسی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند سیلی زدن به بازیگر کریس راک برای اولین بار همراه خود او مصاحبه کرد، مصاحبه خوبی انجام داد.

در واقع برخی رسانه ها گمانه زنی کردند کدام ممکن است اسمیت در لا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را اجتناب کرده اند رسانه ها پنهان کرده است.