کالا سینماهای چین باز کردن‌ترین حد رسید/بدبیاری فیلم‌های هالیوودی – تئاتر وب مبتنی بر


کالا سینمای چین {به دلیل} سفر کرونا به کمترین میزان شخصی در یک واحد سال قبلی رسید، از در جاری حاضر فیلم‌های هالیوودی بیشترین حاضر را فکر‌اند.

به گزارش آسوشیتدپرس، سینماهای چین در هفته قبلی کمترین کالا سال را به گزارش رساندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت سینما {به دلیل} قرنطینه {به دلیل} مدیریت کرونا باعث کالا تنها ۱۲.۶ میلیون دلار سینماهای این ملت شد.

در حالی کدام ممکن است شیوع ویروس کرونا در برخی اجتناب کرده اند مناطق چین در جاری {افزایش است} – اگرچه در مقابل همراه خود متعدد اجتناب کرده اند ملت ها ادامه دارد فوق العاده کم است – سیاستمداران این ملت همراه خود محدودیت های از حداکثر گذراندن شدند.

این در حالی است کدام ممکن است شهر ۲۵ میلیونی شانگهای، کانون افزایش کووید ۱۹، همچنان به تعطیلی سینماها یکپارچه می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر بر کالا عمومی سینماهای ملت تاثیر بسزایی داشته است.

کالا سینمای چین به همان اندازه کنون ۲.۲۰ میلیارد دلار بوده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۲۴ سهم کاهش داشته است.

هفته قبلی پرفروش‌ترین فیلم آموزشی تخیلی رولاند امریک در چین «سقوط ماه» بود کدام ممکن است بین جمعه به همان اندازه یکشنبه ۳.۲ میلیون دلار فروخت.

«اتاق خطرناک: تورنمنت قهرمانان» کدام ممکن است روز شنبه افتتاح شد، در ۲ روز ۱.۹ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اقامتگاه ترانسیلوانیا: ترانسفورمانیا» کدام ممکن است یکشنبه اکران شد، ۱.۸ میلیارد دلار کالا داشت.

در حالی کدام ممکن است ۴ فیلم اجتناب کرده اند ۵ فیلم پرفروش این هفته فیلم های هالیوودی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم های “بتمن” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “آنچارتد” رابین فلیشر همراه خود تفریحی تام هالند، مدل والبرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتونیو باندراس در رتبه های چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم قرار دارند، باید ذکر شد کدام ممکن است فیلم های هالیوودی بدشانسی هستند. آنها همراه خود مشکلات زیادی مواجه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} تعطیلی سینماها، این سیستم اکران برای او یا او ناگوار بود.