کاهش معمول زمان پیش بینی ارائه دهندگان امدادی به ۲۴ دقیقه‌


ساختار ارائه دهندگان امدادی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو نوروز ۱۴۰۱ کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۵ اسفندماه سال قبلی تحریک کردن شده بود در طولانی مدت ۱۳ فروردین ماه سال جاری به نوک رسید.

به گزارش وبسایت اینترنت درک نیوز؛ مدیرعامل نمایندگی افترمارکت ایران خودرو ذکر شد: پیش اجتناب کرده اند آغاز این ساختار کدام ممکن است ۳۲۷ آژانس مجاز نگهبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۶۰ کارکنان شیفت امدادی {در سراسر} ملت کنار هم قرار دادن خدمت رسانی به ساکنان شخصی بودند، معمول انواع خودروها ۱۵ تجهیزات پیش سوراخ بینی می شد. هر روز پذیرفته تبدیل می شود با این حال همراه خود ملاحظه به افزایش کمیت سفرها این قابلیت به ۲۵ خودرو در روز مرتفع {است تا} مشتریان بتوانند در فوری ترین زمان بالقوه اجتناب کرده اند ارائه دهندگان تصویر های در سرتاسر ملت بهره مند شوند.
بابک سیلاجیه افزود: معمول زمان پیش بینی برای بدست آمده ارائه دهندگان امدادی در سال جاری ۲۴ دقیقه {بوده است}. زمان کاهش ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو در حالی به این عدد رسید کدام ممکن است بازدید در سفر نوروزی نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۴۱ سهم افزایش داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳ میلیون تردد خیابان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دیدنی کمیت بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای را تخصص کردیم.
وی ذکر شد: خوشبختانه در ایام راه اندازی شد ساختار ارائه دهندگان نوروزی، نسبت شکایات به ارائه دهندگان حاضر شده در تصویر های ایران خودرو تنها یک دهم سهم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به حساسیت بالای جامعه ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا، کارمندان آژانس تمام امتحان شده شخصی را به کار گرفتند به همان اندازه ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی را به بهتر از تعیین کنید بالقوه برگزار کنند.» ارائه دهندگان همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری بدست آمده کنید.
مدیرعامل ایساکو افزود: همکاران ما در وسط پاسخگویی خوب ایران خودرو به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی تصمیم های از ما بودند کدام ممکن است به دلیل این مکالمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند تقاضا های امدادی بیش اجتناب کرده اند ۸۰ سهم خودروها به مسیر شخصی یکپارچه دادند. توصیه تلفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حضور نیروهای امدادی در محل پس اجتناب کرده اند بدست آمده کمک های پزشکی همراه خود خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ۲۰ سهم خودروها به اجزا سوئیچ گرفت. صاحبان خانه اختصاص گرفت.
سلاجقه یکپارچه داد: اطمینان حاصل شود که افزایش رضایت مشتریان اجتناب کرده اند جامعه ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا در ایران خودرو، {در این} ساختار ارائه دهندگان بار به تقاضا خریدار برای خودروهای با بیرون گارانتی بدون هیچ هزینه ای حاضر شد.
بازگشت به تبدیل می شود: برای تامین عناصر می خواست تعهد سه ماه در گذشته اجتناب کرده اند آغاز این سیستم ریزی مدون را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات اجرای تعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت مربوطه در گذشته اجتناب کرده اند اقدام در مراجع ذیصلاح تخصیص شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت اجباری در کل مدت تکمیل شد. این دوران. اجرای تعهد.