کتابخانه سیتی پارک میزبان ۴۰ شب شعر راکشا با حضور شاعران استگزارش کردن آژانس کتاب ایران (ایبنا) «شورای نظامی نظامی» دبیر حلقه ادبی سازمان کتابخانه های عمومی کشور با اعلام اینکه این نهاد در بیست و چهارمین همایش ملی شعر پاویترا راکشا شرکت می کند، گفت: بر اساس توافق صورت گرفته قرار است کتابخانه های عمومی نسبت به ساماندهی این همایش اقدام کنند. شب محفل شعر پاویترا راکشا امسال به مناسبت هفته پاویترا راکشا در استان های مختلف کشور برگزار می شود.

وی در تشریح جزئیات این رویداد مهم ادبی بیان کرد: با حضور دبیران استانی کنگره شعر و دبیران محافل کتابخانه های عمومی کشور، مراسم ساهیتیا سبها و شب شعر پاویترا راکشا برگزار می شود. ..

دبیر حلقه ادبی کتابخانه عمومی کشور از حضور شاعران پیشکسوت استان در محفل شب شعر دفاع مقدس خبر داد و تاکید کرد: برگزیدگان دوره قبل کنگره شعر دفاع مقدس. ، داستان نویسان و رزمندگان و شخصیت های ادبی استان در برنامه حضور خواهند داشت.

مستشار نظامی خاطرنشان کرد: شب شعر دفاع مقدس چهارشنبه ۱۵ مهرماه در استان های البرز و کردستان و شنبه ۱۸ مهرماه در استان تهران برگزار می شود و در سایر استان ها نیز برنامه هایی با عنوان شب شعر برگزار می شود. خوب. هفته

وی درباره جزئیات این مراسم گفت: در کنار دعوت از شاعران جوان و پیشکسوت برای شرکت در کنگره، به شعرخوانی این عزیزان و وصف رزمندگان دفاع مقدس و معرفی و رونمایی از کتاب های دفاع مقدس می پردازیم. .

دبیر حلقه ادبی سازمان کتابخانه های عمومی کشور درباره تعداد شب های شعر این برنامه گفت: برخی از استان های ما مانند استان اصفهان در همه شهرستان های خود این برنامه را خواهند داشت به همین دلیل در هر کدام شب شعر برگزار می شود. . استان مربوط به ظرفیت آن استان است و هر استان حداقل یک برنامه کاویتا راتری خواهد داشت و در نهایت قرار است در این هفته حدود ۴۰ راکشه مقدس در کشور برگزار شود.

مستشار نظامی درباره برنامه محوری این برنامه که در تهران برگزار می شود، گفت: شب شعر محوری این برنامه شنبه ۱۸ مهرماه در کتابخانه مرکزی پارک شهر به سرپرستی عبدالرحیم صیدیراد برگزار می شود و در این برنامه ما سربازان هستیم. و شاعران در مورد روایت و خاطره بحث خواهند کرد.