کتاب‌هایی کدام ممکن است تصویری آینه ای اسطوره‌های زیبای سرزمین ایران است اجتناب کرده اند جشن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ازدواج به همان اندازه تصویر رنگ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل‌ها در ایران سنتی


خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) – شکامه رهجانی سوار جوانی است کدام ممکن است در تحقیقات در عمق شخصی با توجه به داستان های ایران سنتی به رازهای جاذبه آن در جشن های ایران سنتی ردیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه به آن است پرداخته شده است. اجتناب کرده اند عملکرد های بارز آثار او (به تصویر کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویرسازی) پرهیز اجتناب کرده اند کلیشه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیشه های بن بست (پساغربی) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل عنوان پیشگامان آثار هنری به روز همواره گریبان محله هنری ما را گرفته است ۹ عموم. سوار راضی نیست. همراه خود شکاما رهجانی کسب اطلاعات در مورد کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری تصویرگری او اظهار داشت‌وگو کرده‌ایم کدام ممکن است در یکپارچه می‌خوانید:

در گام اول تا حد زیادی اجتناب کرده اند خودتان اطلاع دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه در چه زمینه هنری ورزش می کنید؟
ممکن است در خانوار ای سوار به دنیا آمدم. مادرم پیانیست، آهنگساز، نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرم نقاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمان نویس است. برادرم هم آهنگساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیانیست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان در فلورانس ایتالیا اجرای زنده می دهد. جدا از طراحی، کاریکاتور، انیمیشن، داستان مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر کتاب هم کار می کنم.

ممکن است سه عنوان کتاب همراه خود تصویرسازی انصافاً همراه خود عناوین «اسطوره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادهای ازدواج در ایران سنتی»، «نمادهای گل، اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ ها در ایران سنتی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «جشن های ایران سنتی» دارید. همراه خود ملاحظه به اینکه در ابتدای نوروز هستیم، به سختی اجتناب کرده اند موضوع کتاب هایتان اطلاع دهید؟
کتاب «اسطوره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادهای ازدواج در ایران سنتی» پس اجتناب کرده اند کتاب های ممکن است «نمادهای گل ها، اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ ها در ایران سنتی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «جشن های ایران سنتی» همراه خود همکاری انتشارات دانو آشکار شد. این مجموعه برای ادغام کردن ۲ جلد کتاب همراه خود عناوین «توپ بالدار، آرم خورشید، شاهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروهر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تصویر ازدواج در ایران سنتی» است کدام ممکن است ممکن است آنها را به تصویر کشیدن کردم. {در این} کتاب برای اولین بار {در میان} ایرانیان سنتی به الهه ستارگان، ماه، در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید … پرداختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه تولید دیگری کتابها به بازخورد نیاکانمان {در این} زمینه ردیابی کردم، مثلاً همراه خود یک گوی بالدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهین (پرنده خارق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد پسند ایرانیان) همراه خود فروهر (به تعیین کنید هیکل انسان همراه خود تاج هر دو کلاه بر بالا) سروکار داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این موقعیت در گذشته اجتناب کرده اند دین زرتشت حک شده بود. در کشورهایی غیر اجتناب کرده اند ایران آن را درمورد به دین زرتشت هر دو ماهری {نمی دانم}، با این حال تا حدودی ارتباط را می بینم به همان اندازه اینکه حلقه بزرگی بین کمر فروهر به سیگنال خورشید می بینم.

گروه دوم «تصویر ازدواج در ایران سنتی» به نمادهای ازدواج را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس آن می پردازد. اجتناب کرده اند گشت و گذار عروس، شاخ نبات، مریم گلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… شناسایی بردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند نمادها اساس دارند کدام ممکن است به ایزدبانوی آب (آناهیتا) همراه خود ایزدبانوی خورشید (میترا هر دو مهر) هر دو ایزدبانوی پایین (اسپندر) مزد نسبت داده شده است. رسمیت مختلف ازدواج در شهرهای مختلف، به ایده ها اولین شرایط مسکن ردیابی کرده ام.

کتاب «رمز رنگ‌ها، گل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعداد در ایران سنتی» نیز دلیل می‌دهد کدام ممکن است چگونه هر سیاره، مغازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای هفته به رنگ خاصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ‌های نمادینی کدام ممکن است در مراسم مختلف اندود شده می‌شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت آن‌ها در بناها (ساختمان‌ها) نسبت داده می‌شود. . در کتاب کد اعداد به اعداد مختلفی اجتناب کرده اند قبیل قهرمانی، نجومی، مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره پرداخته ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ایرانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملل باستانی فهرست کرده ام.

انگیزه بی نظیر {نوشتن این} کتاب ها چه {بوده است}؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کدام یک} اجتناب کرده اند مراسم های درمورد به ایران سنتی به آن است پرداخته اید؟
ممکن است به سنت کهن کشورم فوق العاده کنجکاوی مند هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت بافت می کنم این سنت غنی ۹ تنها فوق العاده بی رحمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد بی مهری است، اما علاوه بر این لایه هایی اجتناب کرده اند غبار پوشانده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام به گام فراموش تبدیل می شود. این دلیل است سعی کردم {در این} زمینه تجزیه و تحلیل کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جاذبه تا حد زیادی برای خوانندگان، نگارش کتاب ها را به داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر تغییر کردم کدام ممکن است در مجموع ۸ داستان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سه جلد آشکار شد کدام ممکن است خوشحالم. مورد استقبال قرار گرفته باشد. وقتی قصه ها را رئوس مطالب می کردم، عکسها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ هایشان به ذهنم خطور می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیهوش تا حد زیادی اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است به تصویر کشیدن های دیگران را می دیدم اجتناب کرده اند احساساتم استفاده می کردم.

یکی اجتناب کرده اند شیرین‌ترین داستان‌هایی کدام ممکن است در کودکی در گذشته اجتناب کرده اند عید نوروز صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها اجتناب کرده اند مادربزرگم شنیدم، داستان عمو نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادربزرگ خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناپدید شدن} ۲ پسرش در برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفان زمستان بود. متعاقباً، اولین داستان ممکن است همراه خود این خیال انصافاً تحریک کردن شد، سپس به جهارشنبه سوری، حاجی فیروز، سازه بدر، جشن‌های باستانی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صور پرداختم کدام ممکن است ۴ جلد اول آن در مجموعه‌ای به تماس گرفتن «جشنواره‌های ایران سنتی» آشکار شد.

اجتناب کرده اند عملکرد های قابل ملاحظه آثار ممکن است (به تصویر کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویرسازی) پرهیز اجتناب کرده اند پیروی اجتناب کرده اند آثار هنری غربی است کدام ممکن است امروزه متنوع اجتناب کرده اند هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار ایرانی را تحمل تأثیر آثار هنری غربی به شخصی توسل به کرده است. اجتناب کرده اند عملکرد های کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارتان اطلاع دهید؟
ممکن است اجتناب کرده اند تقلیدهای مبتذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلاتی کدام ممکن است گریبانگیر آثار هنری به روز ویژه به ویژه در به تصویر کشیدن است متنفرم. آثار هنری باید برای تحمیل شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت بخشیدن به معما باشد، از همه آثار هنری را دوست دارند. پس اجتناب کرده اند درگیری جهانی دوم، درگیری سالاران در مقامات ها اجتناب کرده اند هنرمندان خواستند به همان اندازه پرتره های شکوه اجتناب کرده اند آنها بکشند. نقاشان تخلیه اجتناب کرده اند درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی، کاملاً برعکس، همراه خود پاشیدن رنگ بر روی بوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشیدن چهره های ناخوشایند به درگیری سالاران اعتراض کردند. متأسفانه اکنون متنوع اجتناب کرده اند نقاشان با بیرون اینکه هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبه اعتراض شخصی را بدانند، اجتناب کرده اند آثار آن فاصله کپی برداری کردند کدام ممکن است شخصی نقاشان آن را تلاش های هنری ندانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را ضد آثار هنری نامیدند. متأسفانه اکنون این معضل همراه خود شناسایی «پیشگامان آثار هنری به روز» تقریباً جهانی شده است.

ممکن است در کار شخصی دقیق جدیدی را انواع کرده اید کدام ممکن است به کهن الگوها تکیه کن نیست، متعاقباً در برقراری ارجاع به بیننده سودآور تبدیل می شود، ویژه به ویژه در تصویرسازی کتاب های ممکن است، معنی شخص خاص زیادی را آرم می دهد. تذکر ممکن است {در این} مورد چیست؟
شاید انگیزه ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق جدید قصه ها این باشد کدام ممکن است به همان اندازه به فعلی کمتر به آنها پرداخته نشده است، چون آن است گفتم هنگام نوشتن قصه ها تصویری اجتناب کرده اند هر کدام در ذهنم به نظر می رسد شد کدام ممکن است ۹ بر مقدمه کهن الگوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ آثار هنری به روز بود. .

ممکن است همراه خود رنگ های شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس بیانی در کتاب های شخصی توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت تحمیل کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قدرت روانشناختی آثاری را پویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخیلی به تصویر کشیده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حس شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط را به روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان معما القا می کنید. با توجه به کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی {در این} زمینه تا حد زیادی بدانید؟
ممکن است در نظر گرفته شده می کنم کدام ممکن است شکوه اولین خلاقیت زیبای اجداد ما در تعیین کنید گیری ستاره است کدام ممکن است می خوانیم: “باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تگرگ او را در رودخانه به هم می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید …”
همراه خود تمام شکوه هایی کدام ممکن است {در این} داستان نهفته است، چه تصویری را باید در افکار تصور کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترسیم کرد؟ ممکن است شکوه را در داستان هایی می بینم کدام ممکن است در نتیجه خلق به تصویر کشیدن هایم شده است. چون آن است فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینمای غنی یک ملت انعکاسی اجتناب کرده اند ادبیات مرطوب است، به تصویر کشیدن های ممکن است تصویری آینه ای داستان های زیبای سرزمینم است.

عکسها خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسطوره‌شناختی حکایت اجتناب کرده اند سنت داستان‌سرایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرار ایرانیان دارد کدام ممکن است امروزه چندان اجتناب کرده اند آن‌ها یاد نمی‌شود. آثار خلاقانه به تصویر کشیدن های ممکن است کدام ممکن است هویت سراسری یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخاسته اجتناب کرده اند ذائقه های اصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویا است، ایرانیان ما را به روزگاران در اطراف می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود لذت های فراموش شده نیاکانمان پیوند می زند. {در این} مورد تا حد زیادی دلیل دهید.
این شکوه‌ها انعکاسی اجتناب کرده اند اندیشه‌های نیاکان ماست کدام ممکن است داستان‌های شکوه خلق کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر کشیدن‌های ممکن است را کشیده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت به تصویر کشیدن‌های ممکن است برگرفته اجتناب کرده اند هویت بی نظیر داستان‌نویسان سرزمینم است.

سال‌ها نمایشگاهی به تماس گرفتن «رقص در سکوت» برپا کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} نمایشگاه ۳۰ به تصویر کشیدن همراه خود برف زمستانی ساختم. چرا شخصیت را شناخته شده به عنوان موضوع تا حد زیادی نمایشگاه های شخصی انواع می کنید؟
مطمئنا، در سپتامبر ۲۰۱۴، نمایشگاهی اجتناب کرده اند به تصویر کشیدن های زمستانی برفی همراه خود عنوان “در سکوت رقصیدم” را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظورم اجتناب کرده اند این شناسایی به برف هایی است کدام ممکن است دوست ندارم باران در سکوت می بارد. ممکن است برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان را خیلی ترجیح می دهم از دلتنگی یادآوری کودکی ممکن است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده {در این} فصل می توان آن را توسط اشخاص حقیقی مختلف سفید منافذ و پوست موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج (آدم برفی) مونتاژ.
ممکن است به شخصیت وابستگی زیادی دارم با این حال متاسفانه مسکن پرمشغله تجاری ما را اجتناب کرده اند شخصیت در اطراف می تنبل. این دلیل است سعی کردم همراه خود کشیدن به تصویر کشیدن شخصیت، شخصیت را {در خانه} ها ترسیم کنم به همان اندازه حداقل اجتناب کرده اند این موهبت در اطراف نباشیم.

به تذکر ممکن است عملکرد ترسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند اسطوره های ایرانی چیست؟
ممکن است در نظر گرفته شده می کنم اولین چیزی کدام ممکن است آثار هنری را خاص می تنبل خلق شکوه است، از شکوه قدرت می آفریند از همه آثار هنری را دوست دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود توجه دیده شود ۹ همراه خود توهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظه بصری. ممکن است صدها همراه خود کشیدن سویه ها نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید های بی تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن رنگ روی بوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمراه کردن بیننده همراه خود حرفه های اغراق آمیز مشاوره ام کدام ممکن است معجزه هر دو درام در پایین رنگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع پنهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید … همراه خود آنها مخالفت می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها توهین می کنم. آثار هنری ممکن است حس شکوه شناسی افراد را می شناسم.
قصه ها برخاسته اجتناب کرده اند نیازهای اجداد ما بود کدام ممکن است به طور غیرواقعی به نظر می رسد می شدند، متعاقباً تصویر آنها نیاز دارند به شبیه به صورت به تصویر کشیدن می شد، متعاقباً سعی کردم نیمی اجتناب کرده اند چهره آنها را پنهان کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نیمی تولید دیگری آرم دهم کدام ممکن است آنها شبیه انسان نیستند. در حین نوشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشیدن آن آرزوی کارگردانی را در بالا داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستم داستان هایی را به تصویر بکشم به همان اندازه همه وقت در خاطر افراد کشورمان نگه دارد.