کتاب «بازاندیشی عدالت اجتماعی» منتشر شدبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب جدید احمد یاگ درباره عدالت اجتماعی حجت الاسلام والمسلمین «بازاندیشی عدالت اجتماعی» نام دارد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی که سال ها در پژوهش های قضایی در زمینه هایی چون هرمنوتیک، فلسفه سیاسی و بحث عهد جدید فعالیت داشته است. از نظریه عدالت گرفته تا لیبرالیسم سیاسی و «مستی و عدالت» اینک پژوهش دیگری به نام «بازاندیشی عدالت اجتماعی» به رشته تحریر درآورده است.

فصل اول این کتاب که به چیستی عدالت اجتماعی می پردازد، با تحلیل برخی موضوعات مرتبط با مفهوم عدالت و جایگاه واقعی آن در نظریه عدالت، به تحلیل معنای عدالت اجتماعی به ویژه رابطه آن با عدالت توزیعی می پردازد. رویداد های تاریخی.

فصل دوم بر علت و معلول عدالت اجتماعی و اصل تغییر نظام روابط اجتماعی بر اساس هر مدل عادلانه تمرکز دارد.

فصل سوم این کتاب به تبیین ارزش های اجتماعی و جایگاه عدالت و ارتباط آن با سایر ارزش های اجتماعی اختصاص دارد و فصل چهارم نیز به صورت نظریه ای با عنوان «نظریه جهانی» ارائه و بیان شده است. و ارزش اخلاقی متکی به خود عدالت است.”