کتاب «تئاتر تعاملی» – تئاتر آنلاین منتشر شد


کتاب «تئاتر تعاملی» اثر آرین رضایی توسط انتشارات افراز منتشر شد.

به گزارش تئاتر آنلاین، کتاب سه فصلی آرین رضایی با عنوان تئاتر تعاملی به ریشه ها و تعریف تئاتر تعاملی، انواع و فنون و اجزای اساسی آن می پردازد و در ۱۴۲ صفحه توسط انتشارات افراز منتشر شده است.

آرین رضایی در مقدمه این کتاب می نویسد: «کارکنان تئاتر تعاملی معتقدند تئاتر امروزی باید بین تماشاگر و تئاتر تعامل ایجاد کند، مردم دیگر از آداب و رسوم و قوانین سنتی تئاتر پیروی نمی کنند.» جامعه امروز سعی در شکستن دوگانه دارد. سلسله مراتب استاندارد

علاقه مندان به تهیه این کتاب می توانند با سایت انتشارات افراز و یا کتابفروشی های معتبر تماس بگیرند.