کتاب مختصری اجتناب کرده اند جغرافیای اماکن مذهبی عراق آشکار شدبر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به تازگی کتابی مختصر کسب اطلاعات در مورد جغرافیای اماکن مذهبی عراق همراه خود محوریت بقاع متبرکه قاسم رضایی توسط انتشارات خرسندی آشکار شده است.

این کتاب در ۵ باب برای ادغام کردن نجف اشرف، کوفه، کربلا، کاظمین، بغداد، مدائن، سامرا تألیف شده است. نویسنده کتاب کوتاه جغرافیای اماکن مذهبی عراق همراه خود محوریت عتبات عالیات به همسرش تقدیم کرد کدام ممکن است در ابتدای کتاب اجتناب کرده اند وی شناخته شده به عنوان همسری مهربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبور یاد کرد.

در بخشی اجتناب کرده اند کتاب آمده است: این سرزمین را عراق نامیده اند، از اجتناب کرده اند تولید دیگری سرزمین های عرب پست تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به اقیانوس است. عبارت عراق اجتناب کرده اند عراق القربا به معنای سیاه همراه خود خروجی در زیرین گرفته شده است.

برخی گفتند: عراق مجلس قومیت است; قصد کردن ساحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای ساحل رود دجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرات است کدام ممکن است در هنگام سبک به درجه اقیانوس می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است متصل تبدیل می شود. برخی تولید دیگری معتقدند کدام ممکن است آن را اجتناب کرده اند گلدان های درخت – اساس های درخت – گرفته اند. این دلیل است در انگلیسی Irak قصد کردن درخت نخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل درخت کدام ممکن است اجتناب کرده اند عبارت فارسی Irah گرفته شده است گفتن تبدیل می شود.

کتاب کوتاه جغرافیای اماکن مذهبی عراق همراه خود محوریت بقاع متبرکه در ارتفاعات قاسم رضایی در ۲ هزار جلد به هزینه ۲۵۰ هزار ریال برای قاسم رضایی توسط انتشارات خرسندی آشکار شده است.