کشتی گیران باید فقط روی رشته خود به دور از هر چیز دیگری تمرکز کنند


به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا دبیر فدراسیون کشورمان گفت: کشتی ورزش ایران و بخشی از فرهنگ ماست. ما ثابت کردیم که می توانیم در هر زمینه ای موثر باشیم. اقتصادی و سیاسی هم. اگر من سخت گیری می کنم به این دلیل است که بچه های ما نباید وارد جایی شوند. آنها خوب می دانند که کارشان کشتی است نه تحلیل فرهنگی، چون ما در همه زمینه ها متخصص نیستیم.
وی تصریح کرد: بچه ها باید یاد بگیرند که تا روزی که کشتی می گیرند فقط به کشتی فکر کنند. زندگی، مادر و پدرت باید یک کشتی برای موفقیت باشند. البته یک کشتی گیر می تواند مدال بگیرد مگر اینکه سرباز باشد، اما اگر به عنوان کاپیتان عمل کند نمی تواند مدال بگیرد. در مورد اعزام قهرمان وزن ۸۶ کیلوگرم کشور به مسابقات امیدهای جهان هم نظر خود را به کادر فنی اعلام کردم و معتقدم غلامی را ناعادلانه به این مسابقات فرستادید.
دبیر درباره اظهارات اخیر برخی از کشتی گیران گفت: فرزندان ما از سیاست چه می دانند؟ من جرأت ندارم از تاریخم در شورای شهر تحلیل سیاسی کنم. اکنون کشتی کشور در دست ماست و باید به آن برسیم. کشتی گیران نماینده مردم ایران هستند و باید افتخار کنند. آنها باید کاری را انجام دهند که خدا راضی است. کشتی برای مردم ایران است نه یک قشر خاص سیاسی. اولویت در هر رشته ای باید کشتی باشد.