کمپین گروگان گیری در تهران پایان یافت / گروگان ها سالم و سلامت هستند


سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران در مصاحبه ای ادامه دادن مهر با اشاره به گروگانگیری در تهران گفت: امروز ساعت ۱۷ همکارانم در کلانتری ۱۶۴ قائم هستند. در حال حاضر گشتی هایی بودند که دیدند خودرو رفتار عادی ندارد و دستور ایست دادند اما خودرو به دستور ایست توجه نکرد و شروع به تیراندازی کرد.

وی ادامه داد: پس از تیراندازی نیروهای پلیس اقدام به تلافی و درگیری مسلحانه کردند و در ادامه درگیری خودرو وارد خیابان آجودانیه و پس از ورود به خیابان فرعی وارد آپارتمانی در طبقه همکف شد.

رحیمی گفت: گروگان ها با عجله وارد منزلی شدند که در آن باز بود و پس از ورود به منزل، ابتدا با یکی از همسایه ها درگیر شدند و درب یکی از آنها را شکستند. افراد واحد و منزل شامل سه مرد، زن و فرزندانشان گروگان گرفته شدند.

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: سریعا این تیم وارد عمل شد ناپوپلیس آماده باش و پلیس پیشگیری ساعت ها در محل حاضر شدند گروگان گیری ما وارد مذاکره شدیم و به آنها تضمین دادیم اما این گروگان گیری دیدم توجه نکرد

رحیمی گفت: این گروگان گیری دیدم او می خواست با گروگان ها محل را ترک کند و ما با این درخواست موافقت کردیم اما آنها خواسته های دیگری داشتند و به این نتیجه رسیدیم که تیم ویژه وارد میدان شود.

فرمود: بنده اش با لباس شخصی و دست برهنه در حال حاضر من در مورد عملیات ویژه و برق صحبت می کردم آسان ناپو آغاز شده و در کمتر از چند ثانیه گروگان گیران آنها دستگیر شدند و اکنون هر سه گروگان در سلامت کامل هستند گروگان گیری او به همراه زنی که ادعا می کرد همسرش است دستگیر شد.

فرمانده انتظامی تهران گفت: تیراندازی از سمت مجرمان و گروگان گیران و از ساختمان شروع شد و بدون سلاح مذاکرات را آغاز کردیم. گروگان گیری خوشبختانه هیچ یک از گروگان ها آسیب ندیده اند دیدم آسیبی ندیدند.

سردار رحیمی با اشاره به حضور معاون دادستان تهران، سرپرست دادسرای ناحیه یک، گفت: افرادی که برای به چالش کشیدن امنیت شهر و شهروندان اقدام کنند با هماهنگی دستگاه قضایی به اشد مجازات محکوم خواهند شد. .